Annons

Vårt Kristianstad kan bättre!

I vårt Kristianstad är medarbetarskapet en viktig nyckel till kommunens utvecklingsmöjligheter som miljö- och livsmedelskommun, högskoleort och innovativt företagande.
Budget • Publicerad 14 juni 2023
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Ulrika Tollgren (S).
Ulrika Tollgren (S).

Det tidigare alliansstyret i Kristianstads kommun var oerhört tacksamma att Sverige hade en S-regering genom pandemin. En S-regering som genom extra statsbidrag tog ansvar för att barn och människor i behov av omsorg skulle skonas från pandemins effekter. Nu i den pågående krisen skulle Sverige behövt en regering som tog ansvar för välfärden genom att räkna upp statsbidragen med kostnadsökningarna och pensionsskulden. I stället sänkte Regeringspartierna och SD skatten för höginkomsttagare med 13 miljarder kronor och använder krisen som en möjlighet att skära ner i välfärden genom att urholka anslagen till kommuner och regioner.

Vi Socialdemokrater föreslår ingen höjning av kommunalskatten då denna drabbar vanligt folk mest. Kommunen måste i möjligaste mån alltid undvika att kompensera skatteuttaget där regeringen brister i ansvarstagande.

Annons

Trots krisen skriker företag och offentlig välfärd fortfarande efter utbildad personal. Kommunens arbete med att matcha arbetslösa med kompetensbristen måste bli mycket effektivare. Det krävs satsningar på vuxenutbildning och olika arbetsmarknadsåtgärder vilket borde vara självklart då detta är direkt lönande. Det Högerkonservativa styrets budget beskriver detta behov men åtföljs inte av pengar för genomförande. Kristianstad måste bli en betydligt attraktivare kommun för företagande och verksamheter som skapar sysselsättning.

Kristianstads kommun måste satsa mer förebyggande i skola, förenings- och kulturliv för att varje ung människa ska växa upp till en ansvarstagande samhällsmedborgare. Vi måste bli bättre på att ställa om samhället till hållbarhet för att inte skjuta över problemen på kommande generationer.

”Detta är fullkomligt oacceptabelt och ett cyniskt slöseri med mänskligt lidande som även står skattebetalarna dyrt. Pengar avsatta till omsorg blir sjuklöner och vikariekostnader.”

Sjukfrånvaron i Kristianstads kommun är oacceptabelt hög. Undersköterskor, vårdbiträden och personliga assistenter hade 2022 en sjukfrånvaro på 40 kalenderdagar per år och anställd! Flera andra stora kvinnodominerade yrken låg inte långt efter. Detta är fullkomligt oacceptabelt och ett cyniskt slöseri med mänskligt lidande som även står skattebetalarna dyrt. Pengar avsatta till omsorg blir sjuklöner och vikariekostnader.

Kommunanställda har ett tufft uppdrag som förpliktigar. Åtagandet mot medborgarna kommer alltid i första hand, att leverera en hög kvalitet. Socialdemokraterna i Kristianstad har som mål att personalen ska arbeta i en trygg och utvecklande organisation, som föregår med gott exempel och satsar på sin personal. Sjukfrånvaron hos medarbetare som arbetar nära medborgarna är oacceptabelt hög och har ökat markant med de senaste årens kommunala nedskärningar.

Friskvårdssatsningar ska vara en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet!

Medarbetarskapet måste uppvärderas eftersom god kvalitet i välfärden utgörs av varje medarbetares enskilda möte med medborgaren. Goda arbetsplatser lägger grunden för goda möten med medborgare. I omsorgen, i förskolan eller vid handläggning av lovärenden. Medarbetarnas ambassadörskap ger grunden för den utveckling som vi Socialdemokrater strävar efter. En utveckling som lyfter hela Kristianstads kommun som en nod och en dragmotor för utvecklingen i Nordöstra Skåne.

Vi vet att Vårt Kristianstads kommun kan bättre!

För Socialdemokraterna i Kristianstads kommun

Ulrika Tollgren, Oppositionsråd

Annons
Annons
Annons
Annons