Vem räds fri debatt och yttrandefrihet?

Debatt Artikeln publicerades

En student vid Lunds Universitet protesterar formellt över att behöva ta del av en föreläsning om biologiska könsskillnader. På en läkarutbildning. Varför tycker någon att det är rimligt?

Begrepp som "triggerwarnings" dyker upp i diskussionen allt oftare. "Separata rum". Slutna grupper, filterbubblor och resonemang om att en del tycker så förmodat fel att det ändå sannolikt är helt meningslöst att diskutera med "såna där". "Såna där" är oftast människor som man inte behöver förstå eftersom de är så dumma att de inte förtjänar att höras. Det som är rimligt för traumabearbetning går över till en allmän tanke om att bli varnad för utmanande tankar.

Någon som helst vill slippa läsa, höra eller diskutera saker som kunde kännas obehagliga.

Människor som inte klarar av andras åsikter utan att ta till våld, hot, hat eller handling för att tysta dem deltar inte i någon debatt.

Sverige har sin yttrandefrihet, men ofta om bakfoten. Yttrandefriheten är i verkligheten till för de med avvikande åsikter än de gängse. Många svenskar tror tvärtom att dessa avvikande människor mest stör yttrandefriheten eftersom andra människor kan bli jättearga av avvikande åsikter. Med konsekvensen att yttrandefriheten måste försvagas för att alla ska kunna vara kompisar igen. Om vi bara inte pratar om det så är alla glada, ungefär. Nå, nu fungerar det ju inte så i verkligheten. Människor som inte klarar av andras åsikter utan att ta till våld, hot, hat eller handling för att tysta dem deltar inte i någon debatt. De deltar i att förstöra den frihet som de själva inte kan hantera.

Att skicka måltavlor med skott i till Rashid Musa är inte att bekämpa politisk islamism. Att hota med våld mot Lars Vilks är inte delta i en kamp för mer religiös respekt. Att anmäla satir är inte att beskydda yttrandefriheten. Att avfärda, vägra eller anmäla all litteratur som potentiellt kan skapa ogillande för dig är inte att vara en vuxen, tänkande människa. Det grundläggande i en demokrati är att idéer kan utbytas, stötas och blötas öppet.

Att ta del av olika synsätt, synpunkter och resonemang är något basalt.

Intellektuell kultur betyder något. Att ta del av olika synsätt, synpunkter och resonemang är något basalt. Idag är möjligheten och risken att helt isolera sina åsikter med andra likatänkande stor. Att ha olika åsikter är inte ett problem. Att inte förstå, eller än värre, inte vilja förstå andra åsikter är däremot ett problem. Att aktivt vägra förstå någon är rätt anmärkningsvärt för någon som ändå vill delta i en politisk debatt.

Debatt är ett erkänt bra sätt att förbättra kritiskt tänkande - när man inte får skrika och kasta saker så måste man tänka ut sätt att övertyga den andre. Den som tränar på att argumentera hittar också en struktur i sitt tänkande. När människor i ett samhälle kan tänka kritiskt så är det en välgärning. En grundpelare i en demokrati. Detta behöver vi mer av i Sverige - inte mindre. Allt annat är ju en både praktisk som intellektuell återvändsgränd.

Anna Jung

ordförande Medborgerlig Samling Skåne

Edward Nordén

vice ordförande Medborgerlig Samling Skåne