Vi kopierar inga koncept – vi tänker själva

Svar på ”Uppfinns inte ett skevt och vacklande hjul” av Lena Svensson (S) i Kb/NSk den 7 maj.
Familjecentral • Publicerad 12 maj 2022
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Självklart med syftet att samverka mellan mödravård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst, skriver debattören.
Självklart med syftet att samverka mellan mödravård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst, skriver debattören.Foto: NTB

Bästa socialdemokrater i Östra Göinge, ni skriver att ni är emot en familjecentral á la Göingemodellen. Hur kan ni vara emot något ni inte vet någonting om ännu? Det ter sig tämligen märkligt tycker jag, men jag förstår att ni söker en konfliktyta nu när det är valår.

Under arbetet med skolberedningen i Östra Göinge blev det tydligt att socioekonomiska faktorer är starka bidragande orsaker till kommunens låga skolresultat. Det är inte hela förklaringen men en delorsak till varför skolresultaten varit låga i flera decennier. Som ett resultat av skolberedningens arbete har treklövern presenterat en rad olika åtgärder för höjda skolresultat. En av dessa åtgärder handlar om en utredning av familjecentral i Östra Göinge.

Skillnaden mellan treklöverns förslag och er socialdemokrater är att ni låst fast er i en tanke om hur allt bör se ut och var denna eventuella familjecentral bör placeras. Utan att några analyser har genomförts vill ni kopiera ett koncept rakt av. Så kan man absolut göra, men så jobbar inte vi i treklövern. Vi vill i alla lägen se till vad som blir bäst för Östra Göinge och Göingeborna, så har vi alltid gjort. När staten, eller regionen säger ”gör såhär”, då tänker vi alltid ett varv extra och anpassar våra beslut efter våra förutsättningar. Kanske är det därför Östra Göinge kunnat uppvisa goda ekonomiska resultat i över 12 års tid medan andra kommuner fått genomgå stora ekonomiska nedskärningar.

”Om detta kan vi spekulera länge, men bäst vore väl att låta utredningen bli färdig så att vi kan ta välgrundade beslut?”

Just nu pågår en utredning om hur en familjecentral ska kunna utformas i Östra Göinge. Självklart med syftet att samverka mellan mödravård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst. Det är hela poängen och vi har ingen annan åsikt i den frågan.

Däremot har vi inte låst fast oss i tanken att en familjecentral ska placeras i Knislinge, eller enbart i Knislinge givet att den byn har de starkaste socioekonomiska förutsättningarna i Östra Göinge. Vi måste också ta i beaktande att Östra Göinge till skillnad från alla andra kommuner i Skåne inte har en centralort. Vi är en kommun med fem mer eller mindre jämnstora byar och vi behöver säkerställa att en familjecentral når ut till alla behövande barn och familjer, inte bara de som är boende i Knislinge. Därför kan det rent ut sagt bli så att vi etablerar två stycken familjecentraler i Östra Göinge, inte bara en.

Om detta kan vi spekulera länge, men bäst vore väl att låta utredningen bli färdig så att vi kan ta välgrundade beslut? Istället för att söka konflikt med varandra kring något vi är överens om kan vi kroka arm och säkerställa att det blir bästa möjliga utfall för vår kommun.

I treklövern är vi fast beslutna om att höja skolresultaten och bidra till ett ännu bättre liv för de barn, vuxna och familjer som lever i vår kommun. Utredningen om familjecentral är bara en bit på vägen mot att uppnå kommunens nya vision ”Här växer stolta Göingar”. Häng med på resan!

Daniel Jönsson Lyckestam (M), Skolpolitisk talesperson