Vi säger ja till surrogatmödrar

Debatt Artikeln publicerades

Den 28/2 presenterade Statens Medicinsk-Etiska råd ett ställningstagande där de anser att surrogatmödraskap – det vill säga att en kvinna bär och föder ett barn för någon annan räkning, ska vara tillåtet i Sverige under vissa förutsättningar. Öppna Moderater, Moderaternas hbt-förbund, välkomnar den slutsatsen och hoppas att detta också leder fram till ett ja i en kommande politisk behandling.

Vi menar att dettaär ett bra steg framåt i moderniseringen av familjepolitiken i Sverige. Det är rimligt att det finns en rad olika vägar till barn och familj och att staten inte ska stå i vägen för det. Surrogatmödraskap är en sådan väg som vi ser positivt på. Vi utgår nu från att den utredning som riksdagen beslutat om blir av.

Det finns en rad aspektersom behöver utredas och belysas innan surrogatmödraskap blir tillåtet. En kommande utredning bör se brett på frågan och överväga bland annat om det bara ska vara tillåtet med så kallat altruistiska surrogatmödraskap eller om det också ska vara möjligt att få betalt. Hur barn födda genom surrogat utomlands bemöts är en annan viktig fråga. Vi hoppas att den utredning som nu måste komma till stånd tar sig an frågan med ett öppet sinne och att det hela så småningom landar i regler som gör det möjligt för många barnlösa, oavsett de är hbt-personer eller inte, att få bli föräldrar.