Annons

Vi vill ge en dos med ny arbetslust efter pandemin

I äldreomsorgen har medarbetarnas insatser räddat liv på våra mest sköra. Vi har också hört den oro medarbetarna i förskolan och skolan flaggat för i sin arbetsmiljö. Vi kan inte spara oss till bättre arbetshälsa.
Socialdemokraterna • Publicerad 7 juni 2021
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Förskolans medarbetare har möjliggjort att föräldrar har kunnat sköta sitt arbete och kunna hålla igång viktiga samhällsfunktioner.”
”Förskolans medarbetare har möjliggjort att föräldrar har kunnat sköta sitt arbete och kunna hålla igång viktiga samhällsfunktioner.”Foto: Björn Larsson Rosvall / TT

Vi har alla sett de extraordinära insatser som utförts och utförs varje dag för att minska smittspridningen i kommunens verksamheter. Nu behöver vi planera för tiden efter pandemin, det normala nya och de behov av återhämtning som finns.

Pandemin har ställt stora krav på samhället i stort, och inte minst på medarbetarna i Kristianstad kommun. Det är viktigt att kommunens medarbetare känner uppskattning för utförda insatser. Att få den uppskattningen blir ett slags ”vaccin” mot framtida ohälsa och sjukskrivningar. Vi vill ge den injektion som krävs utifrån de akuta behov av återhämtning som finns och för de långsiktiga behov som finns för bygga bättre arbetshälsa. Det är avgörande för att de anställda ska orka med.

Annons

I äldreomsorgen har medarbetarnas insatser räddat liv på våra mest sköra äldre. Här har de äldres behov inledningsvis prioriteras framför egen säkerhet och en god arbetsmiljö. Samtidigt har omsorgens medarbetare också varit innovativa och motverkat den risk för psykisk ohälsa som isolering kan ge genom att skapa säkra miljöer för besök och mötesplatser för utevistelse.

Vi har också hört den oro medarbetarna i förskolan och skolan flaggat för i deras arbetsmiljö. Förskolans medarbetare har möjliggjort att barnens föräldrar har kunnat sköta sitt arbete och kunna hålla igång viktiga samhällsfunktioner.

Skolans alla lärare har varje dag sett till att eleverna fått god undervisning. Tack vare deras insatser riskerar inte barnen att tappa viktiga förmågor i inlärningen vilket en total nedstängning kunnat leda till.

Myndighetsutövningen har fungerat och handläggarna har trots risker i sin arbetsmiljö vid möte med klienter ändå utfört sitt viktiga arbete. Antalet orosanmälningar gällande barn har gått upp det senaste året vilket skapat en ökad arbetsbelastning.

Vi har hört sett och vet att de allra flesta medarbetare i Kristianstad kommun har behövt göra förändringar i sitt arbete utifrån de krav pandemin ställt.

Hur tackas dessa medarbetare på bästa sätt? Vem ska gå först? Är det de medarbetare som varit närmst de sjuka eller de som har riskerat smittas i sitt arbete varje dag. Det är svåra prioriteringar att göra, därför att alla de insatser som görs och har gjorts är värdefulla och ovärderliga för kommuninvånarna.

”Rätten till god hälsa och att man ska må bra av sitt arbeta, ska vara en självklarhet. Vi vill ”vaccinera” för bättre arbetshälsa.”

Här vill Socialdemokraterna investera i medarbetares hälsa genom att skapa friskare arbetsplatser. Detta är ett långsiktigt arbete som behöver hanteras klokt och som behöver få tillräckliga resurser. Vi kan inte spara oss till bättre arbetshälsa.

Kristianstad kommun hade inte klarat arbetet under pandemin, utan de anställda som har fått ställa om och tänka nytt och ta i för att hantera de extraordinära utmaningar vi ställts inför.

Därför kommer Socialdemokraterna att föreslå att en fond inrättas som medarbetare kan söka medel ur till arbetsmiljöförbättringar på sin egen arbetsplats.

Detta in enlighet med den motion vi lagt om att införa ett arbetsmiljölöfte i Kristianstads kommun. Vi bedömer att behovet är angeläget för att kunna hantera efterverkningarna av pandemin utifrån personalkategoriernas olika behov. Detta för att erbjuda medarbetarna återhämtning samt för att kunna bygga långsiktigt bättre arbetshälsa.

Annons

Rätten till god hälsa och att man ska må bra av sitt arbeta, ska vara en självklarhet. Vi vill ”vaccinera” för bättre arbetshälsa.

Dan Berger (S), vice ordförande, personalutskottet

Kristina Lindbåge (S), vice ordförande, omsorgsnämnden

Ulrika Tollgren (S), vice ordförande, barn och utbildningsnämnden

Sabina M Hultgren (S), vice ordförande, arbete och välfärdsnämnden

Annons
Annons
Annons
Annons