Annons

Vi vill ha ett starkt FN och ett starkt FN-förbund!

Ett starkt FN kan betyda färre krig och konflikter, mänskliga rättigheter överallt och en mer hållbar utveckling i världen, ekonomiskt, socialt och ekologiskt.
FN i världen • Publicerad 17 juni 2024
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Skribenten påpekar FN:s viktig roll.
Skribenten påpekar FN:s viktig roll.Foto: Carl Johan Engvall

Svenska FN-förbundet med sina ungefär 5 000 medlemmar, cirka 50 lokalföreningar (Kristianstad är en aktiv förening) och sina många centralorganisationer vill främja FN och internationellt samarbete (multilateralism).

Även om FN idag upplevs som handlingsförlamat i exempelvis krigen i Ukraina och i Gaza så är det den enda internationella organisation som kan bidra till fred och frihet utan konflikter, men också till att ge humanitär hjälp till människor i kris. Så stödet till Förenta Nationerna är viktigt för vanliga medborgare och därför finns FN-förbundet i Sverige (och FN-förbund i andra länder).

Annons

Kristianstads FN-förening tillsammans med ett 50-tal ombud och många andra FN- vänner deltog 1-2 juni på förbundets kongress i Eskilstuna.

Kongressen antog på initiativ av Kristianstads FN-förening två uttalanden. Ett om stöd till Georgiens civilsamhälle och framtida EU-medlemskap och ett om förbud mot kärnvapen.

Folket i Georgien vill vara med i EU men regeringen i landet vacklar kring detta och har nyligen antagit den så kallade ”agentlagen”, inspirerad av Ryssland som förbjuder att civilsamhället får utländska bidrag för sin verksamhet.

FN beslutade 2017 om ett förbud mot kärnvapen som idag ett stort antal länder har skrivit under, dock inte Sverige. Nu hotar Rysslands president Putin om att använda kärnvapen i kriget mot Ukraina vilket kan få oerhörda konsekvenser. Vi i FN-rörelsen vill ha ett förbud mot alla kärnvapen. Kongressen antog två motioner på initiativ av Kristianstads FN-förening.

FN-förbundet ska i samverkan med andra organisationer driva opinion, i Sverige, EU och FN, till stöd för demokratin i Iran och stödja proteströrelsen där.

FN-förbundet ska tillsammans med andra organisationer driva på regeringen att aktivt arbeta med Agenda 2030 och sätta av resurser för detta.

Kongressen valde juristen och professorn Sanna Wolk som ny ordförande och hon uttryckte tre prioriteringar som hon vill arbeta med: säkra ekonomin för FN-rörelsen i Sverige, öka medlemsantalet i förbundet samt bedriva påverkansarbete om FN-frågorna. Kongressen i Eskilstuna skedde mot bakgrund av nuvarande regerings nedskärningar i civilsamhällets ekonomi som drabbar vår verksamhet hårt.

Jan Lindelöf

Ordförande i Kristianstads FN-förening och kongressombud

”Nu hotar Rysslands president Putin om att använda kärnvapen i kriget mot Ukraina vilket kan få oerhörda konsekvenser. Vi i FN-rörelsen vill ha ett förbud mot alla kärnvapen.”
Annons
Annons
Annons
Annons