Annons

Vindkraft till havs ett måste för att det möta växande elbehovet

Politiska låsningar och konflikter måste stå åt sidan till förmån för en bred samsyn om den havsbaserade vindkraftens möjligheter att snabbt elektrifiera Sverige.
Energiförsörjning • Publicerad 14 januari 2022
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Vindkraftverk på Lillgrund i Öresund.
Vindkraftverk på Lillgrund i Öresund.Foto: Johan Nilsson / TT

Svensk industri har börjat resan mot fossilfrihet, med produktion av fossilfritt stål som ett känt exempel, och efterfrågar ett snabbt och stort tillskott av fossilfri el till låga priser.

Vindkraften har bäst möjligheter att möta behovet. Det intygar svensk basindustri. Vindkraften på land byggs ut snabbt och behöver fortsätta göra det. Samtidigt är det hög tid för en utbyggnad av vindkraften även till havs.

Annons

Svensk Vindenergi har låtit Thema Consulting Group, som analyserar energimarknader, undersöka det framtida elbehovet i Sverige samt potentialen för den havsbaserade vindkraften. Analysen visar att Sveriges elbehov ökar snabbt och kan komma att uppgå till 370 terawattimmar, terawattimmar, år 2050. Det är nästan en tredubbling jämfört med dagens totala elanvändning på 140 terawattimmar.

Den havsbaserade vindkraften har stor potential att möta det ökande elbehovet. År 2050 kan den stå för 167 terawattimmar, vilket är nära hälften av det förväntade elbehovet. En betydande ökning av den havsbaserade vindkraften kan realiseras redan till 2030. Havsbaserad vindkraft kan dessutom skapa stora nyttor för det svenska elsystemet som helhet, inte minst i form av lägre och jämnare elpriser.

Politiska låsningar och konflikter måste stå åt sidan till förmån för en bred samsyn om den havsbaserade vindkraftens möjligheter att snabbt elektrifiera Sverige.

”Havsbaserad vindkraft kan skapa stora nyttor för det svenska elsystemet som helhet, inte minst i form av lägre och jämnare elpriser.”

Vi som undertecknar denna debattartikel vill se reformer inom följande områden:

1. Ge kommuner med potential för havsbaserad vindkraft – eller annan fossilfri elproduktion – tydliga ekonomiska drivkrafter att bidra till elproduktionen.

2. Förstärk stamnätet och ta höjd i elnätsutbyggnaden för den havsbaserad vindkraftens möjligheter att leverera stora mängder el. Inkludera havsbaserad vindkraft i utformningen av stödtjänster.

3. Planera för en ökad utbyggnad av havsbaserad vindkraft i havsplanerna. Ta fram en konkret handlingsplan för att möjliggöra utbyggnad av havsbaserad vindkraft och förbättra den nationella organisationen för elektrifieringsarbetet.

4. Förenkla och förkorta tillståndsprocesserna för havsbaserad vindkraft. Se till att de nyttor etablering medför vägs in i ett tillståndsbeslut, till exempel klimatnytta. Ändra reglerna för en mer rättssäker kommunal tillstyrkan, inför ett mer förutsägbart system för Försvarsmaktens tillståndsprövning och samordna arbetet mellan ansvariga myndigheter och departement för mer effektiva beslutsprocesser. Storskaliga infrastrukturinvesteringar kräver långsiktighet.

Havsbaserad vindkraft kan bidra storskaligt till industrins omställning. Nu krävs genomgripande reformer för att investeringarna ska ta fart.

Hillevi Priscar, landschef Sverige, OX2

Annons

Roland Flaig, VD, RWE Renewables Sverige

Mattias Wärn, VD och delgrundare, Svea Vind Offshore

Olle Hedberg, VD, wpd Offshore Sweden

Peter Obling, Europachef för affärsutveckling inom havsbaserad vindkraft, Ørsted

Daniel Badman, VD, Svensk Vindenergi

Här saknas innehåll

Annons
Annons
Annons
Annons