Annons

Vindkraften sprider skadliga plastpartiklar

Alla är överens om att mikroplaster i naturen är icke önskvärda, trots detta vurmar det stora flertalet partier för mera vindkraft, på land och till havs, varhelst dessa monster kan placeras!
Vindkraft • Publicerad 1 juli 2024
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Vindkraftverkens blad sprider stora mängder mikroplaster, påpekar skribenten.
Vindkraftverkens blad sprider stora mängder mikroplaster, påpekar skribenten.Foto: Henrik Erickson

Vad som inte sägs, är att det sprids oerhörda mängder mikroplast från slitage av bladen och dessa partiklar, oförstörbara, lagras i växter, djur och människor.

Varför så tyst om detta? Är inte alla miljöfarliga utsläpp lika farliga, oberoende av källan? Vindindustrin och dess fanatiska anhängare, lever tydligen efter tesen ”ändamålet helgar medlen”?

Annons

Är det inte dags att kritiskt granska och, sanningsenligt, redovisa vindkraftens negativa inverkan på miljön? Är industrin, och MP, rädda för svaret?

När den skadliga inverkan uppdagas för allmänheten, är skadan redan skedd och går inte att reparera. Så tänk efter före, som det hette, innan en vindkraftsetablering godkänns.

Anita Johannesson

”Vindindustrin och dess fanatiska anhängare, lever tydligen efter tesen ”ändamålet helga medlen”?”
Annons
Annons
Annons
Annons