GDPR Illustration

Ta del av vår integritetspolicy

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat vår integritetspolicy så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

Yttrandefrihet – var går gränsen?

För några dagar sedan kunde vi läsa rubriker i de flesta svenska tidningar om att konstnären och provokatören Dan Park har skickat in en ansökan om att få bränna Koranen i Rosengård. Som född och uppvuxen i Sverige, med utländsk härkomst, läser jag dessa rubriker och känner mig illa till mods.
Koranbränning • Publicerad 25 augusti 2020
Detta är en insändare i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Vad vill man åstadkomma med att bränna Koranen?
Vad vill man åstadkomma med att bränna Koranen?Foto: Muhammed Muheisen

Varför vill någon provocera flertal miljoner muslimer genom att bränna deras heliga bok? Och vad vill konstnären åstadkomma med denna handling?

De svar som snurrar i tankarna är att detta är en handling med vilken man vill sprida hat och osämja bland människor men även att provocera muslimer och testa deras tålamod. Har vi redan glömt vad som hände på 1940-talet när antisemitismen växte fram?

”Jag skulle aldrig föreställa mig att vilja såra mina kristna medmänniskor eller visa förakt mot vad som är heligt för dem.”

Under hela min uppväxt och skolgång har jag lärt mig, både hemma och i skolan, hur viktigt det är att respektera alla människor även de som tillhör en annan religion eller en annan etnicitet. Som muslim gick jag till kyrkan, besöker även kyrkor när jag är utomlands och har läst Bibeln. Jag skulle aldrig föreställa mig att vilja såra mina kristna medmänniskor eller visa förakt mot vad som är heligt för dem. Så vitt jag vet finns det ingen religion som lär hat eller som manar till hets mot andra religioner.

I tidig skolgång får vi lära oss att vi har yttrandefrihet i Sverige och att den gäller alla som bor här oavsett ålder. Men vad innebär yttrandefriheten? Får vi yttra oss om vad som helst?

”Som medmänniska är det inget annat än en handling som föder hat och splittring. Enligt lag är detta förbjudet och något som inte bör tolereras i vårt fria samhälle.”

Yttrandefriheten är en grundlag och enligt Nationalencyklopedin har alla invånare ”rätt att uttrycka sig, ta del av och sprida information”. Även i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter i artikel 19 står det: ” Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.”

Dock finns det en del saker som inte får uttryckas, vilket står klart och tydligt i Brottsbalken kap 16 8§

”Den som i ett uttalande eller i ett annat meddelande som sprids, hotar eller uttrycker missaktning för en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter.”

”Ger detta konstnären eller andra människor rätt att uttrycka hets mot en specifik folkgrupp och trampa på deras känslor?”

Koranen är muslimernas heliga bok och guds ord till muslimerna. Sedan 600-talet är detta en bok som är oförändrad och i alla dessa tider har människor använt den som vägledning. Ger detta konstnären eller andra människor rätt att uttrycka hets mot en specifik folkgrupp och trampa på deras känslor? Som medmänniska är det inget annat än en handling som föder hat och splittring. Enligt lag är detta förbjudet och något som inte bör tolereras i vårt fria samhälle.

Profeten Muhammad manade alltid sina följare att behandla alla människor oavsett ras eller religion med kärlek och respekt. Kärlek till alla, hat mot ingen är små ord men ack så viktiga i sitt sammanhang. Om vi alla försöker att följa dem kan vi tillsammans skapa harmoni i vårt samhälle, ett samhälle där yttrandefrihet används på rätt sätt och vi lever i fred och accepterar att vi är olika.

Durre shewar Malik

Ahamdiyya muslimska kvinnoorganisation