Annons
Nyheter

Dags att åtgärda Biljardkompaniet

Nyheter • Publicerad 20 januari 2009

Öppet brev till socialnämnden, Miljö- och hälsovårdsförvaltningen och Polismyndigheten Kristianstad. Med anledning av de fortsatta problem och olägenheter kring Biljardkompaniet i Kristianstad kräver vi nu svar från berörda myndigheter på varför Biljardkompaniet får behålla serveringstillståndet av alkohol.

Bakgrund: Sedan flera år tillbaka har de boende i kvarteren Båten, Lastageplatsen och Finlandshusen försökt få de i första hand sociala myndigheterna att ingripa för att få ett slut på fylleriet och skadegörelsen som härrör från de besökande ungdomarna till Biljardkompaniet. Dessa olägenheter har ökat i sådan omfattning att de boende upplever en sådan otrygghet att många hyresgäster valt flytta från sina hem som de bott i sedan många år.

Annons

De hyresgäster som botti området sedan tiden innan Biljardkompaniet beviljades tillstånd för sin verksamhet, vittnar i dag om att området i denna del av staden varit rena idyllen i sin belägenhet en bit från centrum, mellan ån och den gamla begravningsplatsen.

Efter flera möten med bland annat ovannämnda myndigheter, otaliga skrivelser till socialnämnden, som inte ser några problem med verksamheten vill vi nu ha svar på hur myndigheterna ser på följande.

Verksamheten har efter dom i Länsrätten den 29 oktober 2008 blivit fälld i flera punkter som bland annat:

Manipulation och ingrepp i kassaregistret, felaktigheter i bokföringen, bristfällig dagsrapportering, ej deklarerade inkomster med mera.

Detta skall ställas till den svidande kritik som Länsstyrelsen ger till socialnämnden i beslut den 3 december 2008. Länsstyrelsen utövar enligt alkohollagen tillsyn i länet och bedömer att socialnämnden redan i ett tidigare skede skulle omprövat Biljardkompaniets lämplighet efter dess stora skuldbelastning på grund av obetalda skatter, moms och arbetsgivaravgifter på närmare 500 000 kronor.

Länsstyrelsen ifrågasätter socialnämndens bedömning angående serveringstillståndet på flera punkter. Bland annat "serveringstället är ett utpräglat ungdomställe med karaktär av spelhall med stor alkoholkonsumtion under fredagar och lördagar".

Matutbutet är minimalt och kravet enligt alkohollagen på ett varierat matutbud är i stort obefintligt. (Alkohollagen 7 kap. 8 §) Verksamheten vänder sig direkt mot ungdomar och har enligt uppgift de lägsta priserna på öl och sprit i Kristianstad.

Vi har från polisen fått utdrag ur brottsregistret i kvarteret runt Biljardkompaniet och läsningen är skrämmande med ett hundratal anmälningar och ingripande senaste året med alltifrån brott mot narkotikastrafflagen, sexuellt ofredande, fylleri, skadegörelse, misshandel, stöld med mera.

Vi ställer oss frågan till socialnämnden, om det är förenligt med svensk alkohollagstiftning att få fortsatt tillstånd att servera alkohol till ungdomar på Biljardkompaniet med hänsyn till hur verksamheten i och utanför påverkar både besökande ungdomar och de som bor i området?

Enligt alkohollagen står följande angående återkallelse av serveringstillstånd.

Annons

Alkohollagen 7 kap. 19 §: 2. Återkallelse av ett tillstånd med stöd av andra punkten kan bli aktuell när brister ifråga om ordning och/eller nykterhet återkommande uppkommer.

Vi vill samtidigt få svar från polismyndigheten och miljö och hälsovårdsförvaltningen om hur de ser på denna verksamhet efter de dramatiskt ökande polisingripande som sedan verksamheten startade gör det outhärdligt för de boende med denna verksamhet mitt i ett bostadsområde.

Enligt alkohollagen står följande som krav för serveringstillstånd. Alkohollagen 6 kap. 2§. Ett övergripande mål för samhällets alkoholpolitik är att begränsa konsumtionen av alkohol och motverka skador och andra olägenheter. Kravet att servering av alkoholdrycker inte får föranleda olägenheter i fråga om ordning och nykterhet gäller både på serveringsstället och i dess omedelbara närhet.

Alkohollagen 7 kap. 7§. Servering av alkoholdrycker är en socialt ansvarsfull uppgift. För att få tillstånd till sådan servering måste sökanden uppfylla högt ställda krav på lämplighet. För att tillstånd skall få meddelas krävs en utredning som gör sannolikt att sökanden kommer att bedriva serveringen i enlighet med lagens bestämmelser.

Även om verksamheten i dag bytt ägare på pappret inom familj /eller vänkretsen och skulderna till det allmänna reglerats fråntar det inte ansvar genom att genom vissa manövrer kunna köpa sig fri från ansvar om man inte tidigare visat redlighet och högt ställda krav på lämplighet. Vi boende förväntar oss nu ett snabbt beslut i socialnämnden angående verksamhetens fortsatta serveringstillstånd och samtidigt ett svar från berörda myndigheter.

Gerd Wallgren

Gunilla Asklöf

Hans Hansson

Jan Åke Gustavsson

Jürgen Kohbrok

Annons

Kenneth Andersson

Leif Hansen

Per Ola Roskvist

Torbjörn UhlinUndertecknade är de hyresgäster och fastighetsägare som representerat övriga hyresgästers talan i de många mötena om problemen i kvarteren kring Lastageplatsen

SAXO
Så här jobbar Kristianstadsbladet med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons