Nyheter

Gemensamt arbete behövs för att stödja ungdomar

Nyheter • Publicerad 18 maj 2007

Fler och fler barn far illa i Kristianstad i dag.

Placeringarna i familjehem och i hem för vård och boende (HVB-hem) har ökat under de senaste åren. Rekryteringen av familjehem, kontaktfamiljer/kontaktpersoner pågår ständigt.

Jourhemmen har under 2006 haft en ökad belastning, och väntas öka även under 2007.

Något måste göras åt den galopperande utvecklingen som sker i samhället i allmänhet och i Kristianstad i synnerhet.

Redan under 1800-talets mitt spred Fredrika Bremer de socialliberala idéerna i sina skrifter:"…men åt de unga låt oss ge arbete, fri tävlan, öppnade banor för utveckling och ädla levnadsmål!"

Socialliberalerna betonade redan då vårt sociala ansvar för barnen, till exempel genom införandet av allmän folkskola för pojkar och flickor 1842, förbud mot minderårigas nattarbete 1852 och genom avskaffandet av spö och risstraffet 1855. (Den lagliga rätten att aga sina barn avskaffades inte förrän 1979. )

Barnen är vår framtid och därför vill vi :

Verka för ett utvidgat samarbete mellan grundskolan, socialförvaltningen och polisen i Kristianstad.

Genom ett samarbete över gränserna tror vi oss nå de utsatta och behövande barnen och familjerna i ett tidigare skede och kan då sätta in våra hjälpinsatser förebyggande i stället för i den akuta situationen.

Tänk dig en närpolis som kontinuerligt besöker skolorna i det område man har ansvar för, samtidigt patrullerar i bostadsområdet på elevernas fritid.

Tänk dig en socialsekreterare som är placerad i skolområdet som både känner eleverna i skolmiljön och på fritiden.

Tänk dig fritidsgården som ofta får besök av närpolisen och av fältgruppen, vilken har till uppgift att arbeta förebyggande och uppsökande bland ungdomar mellan 12-18 år.

Tänk dig att föräldrarna involveras mer och mer i samarbetet kring våra barns skolgång och fritid, inte minst när det gäller den olagliga spriten som flödar i stan.

Tänk dig "mormor- och farfarsgrupper", "generationsgrupper", och fler föräldrautbildningar som vissa skolområden redan idag arrangerar.

Ett gemensamt arbete mellan generationerna tror vi måste till, för att stödja och hjälpa våra barn och ungdomar, de är ju det viktigaste vi har!

Detta kan tyckas vara en vision men utan visioner blir det ingen förändring, och något nytt måste till för förhindra att fler barn far illa i Kristianstad .

Påskynda upprättandet av ett stödcentra för unga brottsoffer, ett så kallat barnahus.

Myndigheternas samverkan kring barnet samlas i ett enda hus, där de gemensamt utreder brottet mot barnet och barnets behovet av skydd och stöd.

Detta möjliggör stora fördelar för barnet då socialtjänst, polis och hälso- och sjukvården träffar barnet i samma lokaler.

Vi vill liksom Fredrika Bremer ta vårt sociala ansvar och "åt de unga låt oss ge arbete, fri täflan, öppnade banor för utveckling och ädla levnadsmål".

Lisbeth Thorsson (fp) Eva-Lotte Campbell (fp)

ledamot i socialnämnden ersättare i socialnämnden

och kommunfullmäktige Kristianstad

SAXO
Så här jobbar Kristianstadsbladet med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.