Fria ord

Kommunfullkomliges arena

Fria ord Artikeln publicerades

Man får läsa från politikerhåll att "man" nog varit för dålig med "information" om arenaplanen. Ett representativt demokratiskt valt sällskap beslutar om den största ekonomiska satsningen i Kristianstads historia – och så har man "glömt" att informera kommunens invånare.

En insändare kallade för många år sedan den lokala demokratiska församlingen för "kommunfullkomlige" och det är ett bra uttryck för den makt de "valda" utövar.

En insändare (1/2) talar så rörande om "demokratin" - "Dags att avskaffa demokratin?" - och menar att arenan är demokratiskt beslutad av kommunfullmäktiges 71 ledamöter med överväldigande majoritet. Samtidigt förlöjligas Kristianstadsbladets opinionsundersökning som bara omfattat 500 av cirka 76500 invånare.

Sverige har representativ demokrati, inte direktdemokrati. Detta är en kompromiss av rent praktiska skäl, tillämpad i bland annat vanliga föreningar, för att kunna hantera ärendena. Risken med representativ demokrati är att de valda representanterna kan välja att driva en politik som går på ett helt annat håll än vad väljarna röstat för och förväntat sig.

Maktutövning av bästa slag förutsätter omfattande kunskaper, erfarenhet av mer än politisk manipulationsteknik, lyhördhet för väljarnas åsikter och förmåga att jämka ihop beslut som vinner de flesta tänkande väljares godkännande.

Den allmänna politiska utvecklingen i Sverige har gjort mängder av väljare besvikna och uppgivna - "politikerna gör ju ändå som de vill". Detta synsätt har återfallit på det politiska engagemanget - man känner det meningslöst att ställa upp då det ändå är "starka ledare" som bestämmer inom partierna. Då är man inne i en farlig utförsbacke med "demokratin" och det är där vi är i Kristianstad i arenafallet.

Apropå partierna - är det inte moderaterna som kört med propaganda mot det socialistiska "förmyndarsamhället"? Nu kör ju m-ledaren i Kristianstad själv i värsta förmyndarstil, vill med sina såta vänner bestämma vad betydligt mer belästa och kunniga skall tycka. Med sitt desperata uppträdande, helt låst i prestige nu när man missat det psykologiska-politiska vändningsögonblicket, är han en belastning för partiet.

Tänk vad mycket det finns att göra i Kristianstad för att locka besökare till kommunen, egna märkvärdigheter och inte bara slentriankopiro av vad alla andra redan har. För att inte tala om vård, skolor med mera.

Och hur skall det bli med koldioxidminskningen med alla dessa trafikanhopningar kring arenan?

HY