Annons
Nyheter

Långt till busshållplats ingen grund för färdtjänst

Nyheter • Publicerad 12 september 2003

Svar till A-K Johansson, den 9 september.

Sedan 1/1 1998 fattas beslut om tillstånd till färdtjänst enligt Lag om färdtjänst. Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform, som efter behovsprövning är tillgänglig för personer som på grund av ett funktionshinder, som inte endast är kortvarigt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller väsentliga svårigheter att använda allmänna kommunikationsmedel.

Annons

Kristianstads kommun har fattat ett beslut om att begreppet inte endast kortvarigt/varaktigt avser funktionshinder som kan betraktas vara under en period av minst sex månader.

Avsaknad av allmänna kommunikationsmedel eller gles turtäthet är enligt Lag om färdtjänst inte någon grund för att bevilja tillstånd till färdtjänst. Avsaknad av allmänna kommunikationsmedel eller gles turtäthet innebär svårigheter att resa också för ändra än funktionshindrade.

Som en del av allmänna kommunikationsmedel finns det på landsbygden närtaxi. Närtaxi innebär att resan sker från bostaden till en hållplats i närmaste tätort.

Resor till och från öppen hälso- och sjukvård, undersökning eller behandling vid sjukhus, tandvård, sjukvårdande behandling hos till exempel sjukgymnast eller tillhandahållande av hjälpmedel innefattas inte av tillstånd till färdtjänst enligt Lag om färdtjänst. Dessa resor innefattas av sjuk- och behandlingsresor.

I Kristianstads kommun handläggs ansökningar om tillstånd till färdtjänst av färdtjänsthandläggare på Handikappenheten, Omsorgsförvaltningen. I samband med en ansökan om tillstånd till färdtjänst träffar den sökande en färdtjänsthandläggare.

Färdtjänsthandläggaren gör en utredning med uppgifter om funktionshinder, förmåga att förflytta sig på egen hand samt förmåga att klara en resekedja med allmänna kommunikationsmedel. Övriga uppgifter som dokumenteras i utredningen kan vara boendesituation med uppgift om avstånd till allmänna kommunikationsmedel.

Fattas ett beslut om bifall på ansökan informeras den sökande om vad tillståndet innebär, tillvägagångssätt vid användande av ett tillstånd för färdtjänst samt avgifter.

Vid ett beslut om avslag på ansökan informerar färdtjänsthandläggaren om motiveringen till beslutet samt om möjligheten till att överklaga beslutet.

Alla beslut delges skriftligen och vid avslag bifogas en besvärshänvisning. Ett beslut om avslag på ansökan skickas till den sökande med mottagningsbevis.

Då beslutet är mottaget har den sökande tre veckor på sig att inkomma med ett överklagande. I besvärshänvisningen framgår även att färdtjänsthandläggaren har skyldighet att vara behjälplig vid ett överklagande om så önskas.

Annons

Vi beklagar att desinformation ges på det sätt A-K Johansson ger i sin insändare. Sådan desinformation medför svårigheter att få fram korrekt information.

Färdtjänsthandläggarna

i Kristianstads kommun

SAXO
Så här jobbar Kristianstadsbladet med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons