Nyheter

Ny strategi för alkohol- och drogpolitiken

Den allmänna uppslutningen för att minska alkohol- och tobakskonsumtionen och för att uppnå ett narkotika- och dopningsfritt samhälle är stark i Sverige.
Nyheter • Publicerad 22 januari 2011

Uppslutningen har starkt bidragit till att alkoholkonsumtionen minskat de sista åren och till att jämförelsevis få unga i Sverige provar eller använder narkotika, jämfört med Europas länder. Även antalet som röker dagligen har minskat.

För att främja en positiv utveckling på alkohol- och drogområdet har regeringen de gångna fyra åren satsat en miljard kronor på en mängd förebyggande insatser och för en utveckling av vård och behandling. Det har medverkat till en lägre skadeutveckling förorsakad av alkohol och droger.

Den svenska alkoholkonsumtionen ligger dock fortfarande på en hög nivå jämfört med tidigt 1990-tal och tecken finns som tyder på att antalet unga som provar eller använder narkotika har ökat. Antalet unga som börjar röka ser ut att vara lika många år efter år.

Mest unga män använder dopningsmedel. Dopning kan vara förödande skadligt för dessa att utsätta sig för.

Vi vill därför kraftsamla kring fortsatt uthålligt arbete! Det går inte an med tillfälliga satsningar. Det måste finnas en medveten långsiktighet baserad på erfarenheterna av tidigare satsningar och våra kunskaper om vad som har haft effekt.

Regeringen beslutade i december 2010 om en samlad strategi för Alkohol-, narkotika-, dopning- och tobakspolitiken (ANDT) med mål och inriktning för hur samhällets insatser ska genomföras och samordnas under 2011–2015. Strategin innehåller prioriteringar för olika områden och anger de ekonomiska ramarna för regeringens satsning för hela mandatperioden. En miljard kronor fördelas även på de kommande fyra åren.

Målen för strategin är att minska tillgången till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak, att barn ska skyddas mot skadliga effekter orsakade av ANDT.

Att färre barn och unga ska börja med ANDT, att färre ska utveckla skadligt bruk eller missbruk. Att missbruksvården ska bli tillgängligare, att antalet döda eller skadade av ANDT ska minska och att vi ska ha ett fortsatt starkt engagemang i EU och i övrigt i världen för en restriktiv syn på ANDT.

ANDT-strategin bygger på visionen om ett samhälle där alla människor ska kunna växa upp och leva utan risk att skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak.

Arbetet ska ha barnet, mannen, kvinnan och familjen i centrum. Vård, behandling och rehabilitering ska vara likvärdig oavsett var man bor i landet.

Samordningen och samverkan mellan det hälsofrämjande, förebyggande, brottsbekämpande, behandlande och rehabiliterande områdena ska förstärkas.

Den nuvarande nationella och regionala sektorsövergripande strukturen kvarstår och kompletteras med en tydlig struktur för uppföljning och utvärdering.

Ansvaret för genomförandet av strategin vilar på regeringen tillsammans med polis och tull och andra myndigheter och självklart kommunerna.

Men de viktigaste drogförebyggarna är faktiskt föräldrar. Och de idéburna organisationerna är helt ovärderliga för arbetet på alla nivåer. Så välkommen med du också. När alla bidrar har vi framgång!

Johan Larsson;Johan Larsson;Johan Larsson
Så här jobbar Kristianstadsbladet med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.