Nyheter

PRO är inte tysta – tvärtom!

Nyheter • Publicerad 18 maj 2007

Genmäle till Bernth G.

PRO är mycket riktigt en opolitisk organisation som ställer krav på sittande regering, oavsett färg. PRO har inte varit overksam de senaste tolv åren som efterlyses, tvärtom. Ett stort antal uttalanden och remissyttranden har besvarats där organisationen talat klarspråk om vad man vill. Sedan beslutar givetvis regering och riksdag om aktuella ärenden, som man då hoppas är format utifrån de synpunkter som anförts i remissyttrandet.

Frågor om statsbidragen till kommuner och landsting för äldreomsorg och sjukvård, högkostnadsskydden, pensionerna, boendeformer, bostadstilläggen, tandvård med mera går som en röd tråd i PROs agerande under åren.

Det är riktigt att pensionerna fanns med i det krispaket som Bildtregeringen lade fram 1993 som också socialdemokraterna ställde sig bakom.

I paketet ingick bland annat att pensionerna skulle beräknas på ett basbelopp minskat med två procent från den 1 januari 1993. PRO krävde kompensation för de sämst ställda pensionärerna och 500 miljoner anslogs till höjt pensionstillskott.

1994 presenterades en principöverenskommelse mellan (s) och de fyra borgerliga partierna om ett nytt pensionssystem och en genomförandegrupp tillsattes. Partierna i gruppen var eniga om att gå in i det nya systemet med det reducerade basbeloppet.

PROs hållning var hela tiden att man skulle ta bort den tvåprocentiga reduceringen och tog upp frågan vid överläggningar 1997, med bland annat statsministern närvarande. Resultatet av dessa överläggningar blev att riksdagen beslutade att från och med den 1 januari 1999 avskaffa den tvåprocentiga reduktionen.

Vissa andra förändringar gjordes i samband med budgetsaneringen efter 1994 som hade inverkan på basbeloppet, detta kompenserades senare med en skattesänkning för pensionärer men också förbättringar av såväl pensionstillskott som bostadstillägg för de med lägst pension. Men trots dessa åtgärder minskade den disponibla inkomsten under 1990-talet med cirka två procent för en pensionär med full ATP.

Frågan om kompensation för denna minskning var uppe på PROs kongress 2000. Kongressen bedömde att det inte var politiskt framkomligt att kräva kompensation för minskningen genom höjning av pensionerna. Bedömningen gjordes mot bakgrund av att pensionsuppgörelsen som ingåtts mellan fem partier ligger fast samt att de två partier som stod utanför uppgörelsen inte haft en avvikande mening när det gällde frågan om basbeloppet.

Kongressen beslöt i stället att kompensation skulle krävas genom särskild skattereduktion för att nå resultat. Kravet förverkligades och en skattereduktion för pensionärer infördes 2002 och är från 2003 infört i grundavdraget.

PRO är kritisk till att en pensionär ska betala högre skatt än en som förvärvsarbetar. Pension är uppskjuten lön, finns alltså inga skäl till högre beskattning. Ska man göra ändringar i inkomstbeskattningen ska det ske genom höjt grundavdrag, lika för pensionärer och förvärvsarbetande.

PRO menar att det finns brister i tillgänglighet och kvalitet inom äldreomsorgen, och vill därför se ökade resurser, bättre organisation och fortsatt satsning på utvecklad personalkompetens.

PRO har därför krävt ökade och öronmärkta statsbidrag till kommunernas äldreomsorg under en rad av år. Det behövs fler platser i särskilt boende och i mellanboendeformer. Samarbetet mellan sjukvård och äldreomsorg måste också fungera bättre.

245 miljarder överfördes från AP-fonden till staten. Vad jag minns var alla överens om detta. När man ville lyfta ytterligare 100 miljarder från AP-fonden sa PRO nej tillsammans med de andra pensionärsorganisationerna. Resultatet blev ingen ytterligare överföring.

PRO är en organisation som driver frågor kring bättre villkor för pensionärer, förbättringar i vård och omsorg, och ett samhälle som ska vara anpassat till alla åldrar.

Bengt Nilsson, Bromölla

SAXO
Så här jobbar Kristianstadsbladet med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.