Nyheter

Satsa på utbildning

Det finns ingen bättre investering för en kommun än en satsning på förskola och skola. Det skriver Lars Nilsson, ordförande Lärarförbundet i Kristianstad.
Nyheter • Publicerad 9 maj 2008

ººJust nu pågår planeringen av Kristianstads kommuns budget för 2009. Kommunen har en stabil budget, med goda överskott de senaste åren. I detta läge infinner sig frågan, hur ska vi på bästa sätt använda de extra resurser som tycks finnas?

Från Lärarförbundets sida är svaret enkelt: Satsa på förskolan och skolan! Det finns ingen bättre ekonomisk investering än denna!

Skolan är en verksamhet som ska styras utifrån nationella styrdokument bland annat skollag och läroplaner. Dessa har dock verkat stå sig slätt i förhållande till den hos kommunala politiker, oberoende av politisk färg, helt styrande, kortsiktiga ekonomin.

Lärarförbundets yrkanden i budgetförhandlingarna inför 2009, som vi ändå anser vara ganska modesta i förhållande till, för barn- och utbildningsnämndens (bun) del, en budget som närmar sig 1,5 miljarder:

º15 miljoner kronor tillförs barn- och utbildningsnämnden i ramförstärkning under 2009, för att efterföljas av ytterligare 10 miljoner 2010 och 10 miljoner 2011. Ingen skolform ska få mindre resurser än nu, men den extra satsningen vill vi ska göras på förskolan och grundskolans tidiga år. Detta för att underlätta för grundskolans senare del och gymnasiet. Har eleverna de grundläggande kunskaperna, så kan undervisningen läggas på en högre nivå för de äldre eleverna, och därmed når också skolan ett bättre resultat i kommunen, vilket var ett av de krav Skolverket ställde vid sin inspektion.

ºVi yrkar också att barn till arbetslösa eller föräldralediga ska ha rätt till fritidshemsplacering 10 timmar/vecka. Detta är en rättvisefråga för barnen.

Lärarförbundet anser också att det behövs en lönesatsning på lärare. Detta av framförallt två skäl.

Det första har med rekrytering att göra. Vi vill att de bästa studenterna ska välja läraryrkena för att garantera en hög kvalitet på undervisningen och därmed goda resultat hos eleverna.

Det andra har sin grund i jämställdhet. De flesta läraryrken är kvinnodominerade och står sig slätt i jämförelse med mansdominerade yrken med motsvarande utbildningstid inom den privata sektorn.

Vi menar därför att alla lärarkategorier behöver rejält höjda löner, därför yrkar vi på att minst 5 procent budgeteras för löneöversyn 2009.

Integration av våra invandrare är också en fråga som i högsta grad berör barnen i förskola/skola. Dessa verksamheter måste anpassas för mottagande av de många invandrarbarn, som kommer till vår kommun.

Språket är den viktigaste faktorn för en lyckad skolgång. Även föräldrarnas situation påverkar barnen. Att som förälder ha ett arbete eller få en utbildning är oerhört viktigt för barnens situation i familjen. Lärarförbundet motsätter sig därför att 2 miljoner kronor tas bort ifrån integrations- och arbetsmarknadsnämnden.

Vårt sista yrkande har också med jämställdhet att göra. Det ses som en självklarhet att männen med utomhusarbete i kommunen får kläder som är anpassade efter arbetsmiljön. Detta tycker vi också ska gälla våra medlemsgrupper.

De lärare, som har stor del av sin verksamhet förlagd utomhus, ska också utrustas med kläder som klarar denna verksamhet. I fjol påbörjades satsningen på förskolans personal. Denna vill vi nu ska fortsätta men också omfatta fritidspedagoger, och lärare i grundskola och gymnasium, till exempel idrottslärare, som även de vistas mycket utomhus.

En bild från verkligheten! Ett av våra skolområden har under de senaste åren dragits med ett underskott. Säkert inte för att man slösat med resurserna, utan mer troligt behoven har fått styra "i allt för hög grad". Nu ska detta underskott bort!

Effekten blir följande: 8,25 lärartjänster, 1,15 specialpedagogtjänster, 2,75 förskollärartjänster, 3,5 fritidspedagogtjänster, 0,85 elevassistenttjänster och 0,25 skolskötersketjänster ska försvinna. Området har en elevminskning, men genomsnittet blir 27 elever/klass. Skolområdet tillhör de invandrartäta områdena och har därför särskilda behov.

En slutlig frågställning som Lärarförbundet vill rikta till alla kommuninnevånare: Vem tror ni är de stora förlorarna i ett sådant här läge, och hur länge ska ni tillåta detta ske?

Lars NilssonOrdförande Lärarförbundet i Kristianstad
Lars Nilsson
Så här jobbar Kristianstadsbladet med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.