Nyheter

Sotningskontrollerna har förhindrat bränder

Nyheter • Publicerad 16 maj 2005

Replik till insändare av Mary Poppins, den 10 maj angående information om ökade sotningskostnader.

Mary Poppins (chim chiminy) eftersträvade bättre information om kostnaderna för sotningsarbetena och då speciellt för den nya brandskyddskontrollen.

När reglerna för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll infördes hade det varit ett krav från lagstiftaren att det nya systemet inte fick bli dyrare totalt sett för fastighetsägarna än det gamla. Detta kommer att uppfyllas enligt statens räddningsverk bland annat genom att fristerna för rengöring (sotning) förlängs.

Den taxa som tillämpas i Skånes kommuner för brandskyddskontrollerna är samma som för räddningstjänstens tillsynsarbete. Denna taxa (Skåneprislistan) antogs av kommunfullmäktige i Kristianstad den 14 december 2004, och bestämdes att årligen revideras i månadsskiftet april/ maj.

Att informera i detalj om en taxa som skall gälla under cirka fyra månader kan inte anses vara meningsfullt. Vad vi däremot har informerat om bland annat i tidningen Kristianstad som delas ut till samtliga hushåll i kommunen är att taxorna i sin helhet finns utlagda på vår hemsida www.ksab.se

Vad vi mer har informerat om är att vi kommer att samordna rengörning (sotning) och brandskyddskontrollen. Detta var för övrigt ett krav från kommunens politiker för att Kristianstads fastighetsägare inte skulle behöva bereda oss tillträde till fastigheterna en extra gång det år kontrollen utförs, samt betala för två inställelser.

Taxekonstruktionen medger inte att vi för närvarande kan informera alla fastighetsägare om kostnaden i förväg eftersom de som har mer än en eldstad och rökkanal betalar olika mycket om rökkanalerna är placerade inom samma skorsten eller på var sin.

Detta är skälet till varför så inte sker, vi har alltså ingen kännedom om detta förhållande i fastighetsbeståndet och kan vi inte informera alla fastighetsägare så avstår vi. I framtiden kommer dock så att ske och så kallad förfakturering att tillämpas.

Fördjupade kontroller skall utföras om risken för brand eller personskador inte kan utrönas vid den okulära kontrollen.

När det gäller fördjupade kontroller som exempelvis täthetsprovning av rökkanaler så förekommer inte detta i någon större omfattning. Även detta har vi planerat för att kunna utföra vid samma tillfälle för att hålla kostnaderna nere. I taxan finns ett pris för täthetsprovningen i samband med kontrollen nämligen 212 kr (225 efter den 15/5) exklusive mervärdesskatt, vilket motsvarar 20 minuters arbete och då upprättas även ett provtryckningsprotokoll (efterarbete).

En ytterligare sak som vi informerat om är varför kontrollen har införts, nämligen att varannan brand i villa startar med en eldstad och/eller en rökkanal som anstiftare.

Statistiskt sett 1800 bränder i villor per år, eller cirka fem per dag. Sotningsbolagets tekniker har under tre månaders kontroller förhindrat minst två hus från att brinna samt två familjer från att riskera förgiftningsskador. Totalt sett kostar rengöringen (sotningen) och brandskyddskontrollerna oss cirka 90 kr per invånare och år, detta måste vara en mycket prisvärd försäkring för kollektivet även om någon enskild fastighetsägare upplever det som dyrt.

Ytterligare upplysningar lämnas av: Skorstensfejarmästare

Hans-Erik Lundquist

044-21 81 78, 0708-21 76 15 (08.00 – 16.00)

Övrig tid hans@ksab.se

SAXO
Så här jobbar Kristianstadsbladet med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.