Annons
Nyheter

Vägverket studerar möjligheten om eventuell förändring om några år

Nyheter • Publicerad 3 augusti 2001

Svar angående tung trafik i Öllsjö villaområde: Till att börja med, tack till ”Boende på Klubbgatan” för att du har gett uttryck för dina synpunkter genom din insändare om den tunga trafiken på Kung Knuts väg. Om inte synpunkterna kommer fram kan ju inget göras åt eventuella problem… ”Boende på Klubbgatan” menar att lastbilstrafiken på norra delen av Kung Knuts väg, norr om Öllsjö industriområde, är ett stort störningsproblem för de boende främst genom buller och avgaser. Kung Knuts väg är en huvudgata i väg- och gatusystemet, det vill säga den har som huvudfunktion att erbjuda goda förbindelser mellan en tätorts olika stadsdelar. Den är viktig för trafik från Öllsjö till övriga Kristianstad. Bullersituationen längs Kung Knuts väg är känd av oss som jobbar med trafikfrågor på kommunen och finns med i en utredning om eventuella bulleråtgärder längs utsatta gator i Kristianstad. Att boende närmast vägen upplever den tunga trafiken störande kan man förstå eftersom flera hus ligger relativt nära Kung Knuts väg och då flera har uteplatser mot vägen. Beräkningar som vi har gjort visar också att bullernivån är relativt hög, särskilt maxnivån som uppkommer då tunga fordon passerar. Vad gäller trafikbuller i befintlig miljö finns på nationell nivå för närvarande varken gränsvärden eller riktvärden. Kommunerna förutsätts själva anta egna rikt- och gränsvärden och satsa på åtgärder som förbättrar bullersituationen. Kristianstads kommun håller genom C4 Teknik på att ta fram en översiktlig bullerutredning för Kristianstads tätort (inklusive Vä och Öllsjö). Syftet är att visa på befintliga bullernivåer utmed större delen av huvudgatunätet i Kristianstad tätort samt att ta fram förslag till målsättning för trafikbullernivåer. Målsättningen för bullernivåer ska sedan behandlas och fastställas politiskt. Med utgångspunkt i bullerutredningen och en politiskt fastställd målsättning för trafikbuller är tanken att en åtgärdsplan ska tas fram. Utifrån en sådan åtgärdsplan och de ekonomiska resurser som tilldelas ska åtgärder mot trafikbuller sedan utföras enligt en i planen fastställd prioriteringsordning. Det ska här påpekas att det finns ett flertal gatuavsnitt i Kristianstad där boende är mer bullerutsatta än längs den aktuella sträckan av Kung Knuts väg och att dessa därför förmodligen kommer att prioriteras i en kommande åtgärdsplan. De begränsade resurserna tvingar till en sådan prioriteringsordning. Något som kan ge en positiv effekt för de boende längs Kung Knuts väg är att Vägverket för närvarande av säkerhetsskäl studerar möjligheten att stänga Ringelikors vilket kan bli aktuellt inom något år. En avstängning av Ringelikors kan komma att ge en avlastande effekt längs norra delen av Kung Knuts väg då trafik främst västerifrån och norrifrån, och kanske i viss mån österifrån, i betydligt större utsträckning än idag kommer att gå via Malmövägen (motorvägen) och trafikplats Vä till Öllsjö industriområde och Vä. Trafik till och från övriga delar av Kristianstad kommer troligen inte att flytta över till motorvägen i samma utsträckning. Totalt sett kan dock trafikbelastningen längs norra delen av Kung Knuts väg minska något. Per Bergström, Trafikingenjör/ Trafikplanerare, C4 Teknik, Kristianstads kommun

SAXO
Så här jobbar Kristianstadsbladet med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons