Nyheter

Vedeldning ett hot mot människans hälsa

Replik till "Ingen frisk luft i Kristianstad" (5/1) av Kerstin Olsson, G-O Olsson, Berit Sundström, Lennart Sundström, Ann Liebel och Ingemar Oscarsson.
Nyheter • Publicerad 8 januari 2011

Jag arbetar inom ventilationsteknik och luftrening och reagerade på inlägget om rökgaser från vedeldning i Kristianstad kommun.

Det är sant att rökgaser från braskaminer, kakelugnar med mera innehåller ett flertal hälsovådliga ämnen. Från de mer irriterande till de kraftigt cancerframkallande.

I skriften "Miljösamverkan 98", framtagen för kommunal policy av länsstyrelsen i Skåne, står det att: "Den småskaliga vedeldningen är det tredje största miljörelaterade cancerhotet, efter radon i bostäder och luftföroreningar från trafiken".

Barn, gamla och personer med luftrörsproblem är extra utsatta.

Rökgaserna som grannen utsätter dig för innehåller bland annat:

3 VOC: flyktiga organiska ämnen. Dessa mycket små kemiska föreningar är väldokumenterat cancerframkallande och förekommer i stor mängd i rökgaser. VOC stoppas inte upp av flimmerhår i lungorna utan tas direkt upp i blodet via lungblåsorna. Naturvårdsverket har räknat ut att halten VOC från till exempel oljedelning eller pelletseldning är 0,5-6 kilo/år jämfört med 550 kilo/år från en enda braskamin.

3 Partiklar: småskalig vedeldning anses av naturvårdsverket vara den största enskilda källan till de lokala partikelemissionerna i Skåne. Vedeldningen beräknas stå för cirka 70 procent av de lokala utsläppen. Enligt naturvårdsverket är halten partiklar vid olja eller pelletseldning 1-3 kilo/år mot 180 kg/år för braskamin. Partiklarna är det stora problemet för astmatiker.

3 PAH: polyaromatiska kolväten, till exempel bensen. Bensen är starkt cancerframkallande. År 2006 kom ett larm om bensen (PAH) i läsk som medier tog på stort allvar. Att rökgaser innehåller mycket bensen tycks mindre intressant men likväl sprids det från skorstenarna hela vintern.

3 Metan: en växthusgas som är cirka 20 gånger "starkare" än koldioxid.

Jämför en braseldande granne med att ha 12-15 dieselmotorer på tomgång utanför tomten hela dagen, det hade aldrig tillåtits varken från gemene man eller Kristianstad kommun.

Ofta tycks folk faktiskt tro att skorstenen undanröjer risker för olägenheter. Rökgasernas spridning från mynningen kan jämföras vid ett munstycke på en sprayburk. Röken sprids i princip koniskt från mynningen och en bit bort från källan återfinner man rökgaserna i marknivå.

Småskalig vedeldning är ett hot mot människors hälsa och tas inte på allvar. Dessutom bidrar den till klimatförändringar. I mitt yrke får jag ibland frågan om inte man kan filtrera bort röken men det går inte. Endast mycket avancerade filter typ kraftvärmeverk klara det.

Det föreligger också en missuppfattning att om man bara eldar på bra sätt så är det ingen fara. Man kan jämföra bra och dålig eldning med till exempel cigaretter med eller utan filter. Filtercigaretten är något bättre men alla håller nog med om att den inte är nyttig, samma sak är det med vedeldning. Även en bra förbränning innehåller stora mängder, enligt miljöföreningen, av de skadliga ämnen som nämns ovan.

Frisk luft är en rättighet
Så här jobbar Kristianstadsbladet med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.