Annons

Byggnadsnämnden fick mest avgöra granntvister

HÄSSLEHOLM. Skyrup Trade AB: s planerade lagertillbyggnad på cirka 1000 kvadratmeter var det enda stora bygglovet som byggnadsnämnden i Hässleholm hade att ta ställning till på höstens första sammanträde. Annars var det mest granntvister och grannsynpunkter som nämnden fick bedöma. Dessutom blir en Vittsjöbos ovilja att avverka förvuxna träd på sin tomt ett ärende för länsrätten. Nu ska det prövas om vitet på 30000 ska dömas ut.
Hässleholm • Publicerad 17 augusti 2001

Då det gäller vindkraftspolicy anser nämnden att det inte finns sakskäl för att en inlandskommun som Hässleholm ska lägga resurser på detta. Det är svaret på en motion från Lars-Ivar Ericson (c), samt att man inte ska detta i regionens vindkraftsprojekt. Detaljplanearbetet har nu satts igång för att göra det möjligt att förlägga och bygga en eventuell gastronomisk högskola på Hässleholmsgårdsområdet. Det är också möjligt att bygga bostäder vid Skjutbanevägen i Röinge. Området är inte så känsligt att det bör undantas gå grund av naturvårdsintressen som Göingebiologerna begärt, menar nämnden. Byggnadsnämndspolitikerna hade heller inget att erinra att Vitsippans fritidsområde i Lur utanför Hästveda bildar en gemensamhetsanläggning för vägar, vatten, grönområde och bryggor inom. Däremot fick en fastighetsägare i Bjärnumstrakten nej till ett två meter högt plank kring sin fastighet, då det var olämpligt ur landskapsbildssynpunkt. En fastighetsägare i Vinslöv får byta takmaterial på sin bostad. Förslaget strider i och för sig mot plan- och bygglagens krav på att byggnadens karaktärsdrag ska bevaras, men nämnden konstaterade att fler samtida hus i kvarteret redan förändrats före lagen trädde i kraft. Riktlinjerna för bevarandefrågor ligger dock fast för Ekedals-Kristinehemsområdet i Hässleholm. Det är stora tomter men någon förtätning kommer inte att tillåtas. Redan 1991 konstaterade byggnadsnämnden att avstyckningar inte är lämpligt med hänsyn till områdets karaktär. Moderate ledamoten Rolf Tronäss yrkade på att en av HSB: s bostadsrättsföreningar skulle få använda sig av parkmark för infart till en ny parkeringsplats. Detta motsatte sig dock majoriteten. Däremot fick Berith Pålsson (s) igenom sitt yrkande att grannarna redan nu hörs i ett byggnadslovsärende i Vankiva, gjorts att detaljplanen ännu inte är klar. Antagna detaljplaner gäller och det är byggnadsnämnden som har tillsynsansvaret. Det svaret fick moderater, folkpartister och kristdemokrater av stadsarkitekt Leif Berg. – Vi tog upp frågan med anledning av stadstrafikens nya turer. Enligt gällande detaljplan ska anslutningen Frejgatan mot Röingegatan vara permanent avstängd och Norra Sandgatan återvändsgata så att trafiken inte kan fortsätta ut på Åkaregatan. Det krävs också bygglov om tekniska kontoret ska sänka Åkaregatan så att bussarna lättare ska kunna ta sig fram. Än har det inte kommit in någon ansökan kommenterar Kennert Jonasson (m), men noterar att genomförandetiden för detaljplanen som fastsällldes 1995 är 15 år. jan-tuve.truedsson @kristianstadsbladet.se

Av Jan-Tuve Truedsson 0451-83050
Så här jobbar Kristianstadsbladet med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons