Fokus på skånska mål

– Ett ökat engagemang från alla samt att kommunerna följer upp sina miljömålsprogram. Detta för miljöarbetet framåt, sa tf länsöverdirektör Elisabeth Hellmo, när hon redogjorde för miljötillståndet i Skåne i samband med den miljökonferens som hölls i Hässleholms kulturhus under måndagen.
Hässleholm • Publicerad 4 december 2007

Vid konferensen redovisades också uppföljningen av Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram som kartlagts under september och oktober i år.

– Med fler åtgärder kan de flesta miljömålen i Skåne nås. Nu har 21 av 33 kommuner antagit lokala miljömål och det är en stor framgång, konstaterade Elisabeth Hellmo.

Det svenska miljömålssystemet är grunden för ett systematiskt och långsiktigt miljöarbete på alla nivåer. Systemet säkerställer också en regelbunden uppföljning och utvärdering samt utveckling av mål och åtgärder

När det gäller de olika miljökvalitetsmålen så kan det konstateras att skånska utsläpp av växthusgaser har minskat något trots kraftig ökning från transportsektorn. Det krävs kraftfulla åtgärder för att uppnå målet för begränsad miljöpåverkan.

Målet när det gäller Frisk luft, så konstateras i rapporten att luftkvaliteten ser ut att ha förbättras något, men målet tycks vara svårt att nå eftersom Skåne är särskilt utsatt för luftföroreningar från kontinenten.

Ett glädjeämne är målet för naturlig försurning. Det försurade nedfallet minskar och målet är möjligt att nå med ytterligare åtgärder.

Målet om en giftfri miljö kan inte nås. Kemikalieanvändningen i samhället är mycket stor och nya ämnen tillförs hela tiden.

När det gäller försurning, skyddande ozonskikt, säker strålmiljö, levande sjöar och vattendrag, grundvatten av god kvalitet och myllrande våtmarker ser det ljusare ut med utsikter att uppnå miljömålen.

Målet att uppnå ett rikt växt- och djurliv är svår att nå. Återhämtningstiden för naturen är lång och mätmetoder för biologisk mångfald är dåligt utvecklade. Det lär också bli svårt att nå miljökvalitetsmålet för levande skogar fram till år 2020. Värdefulla skogar måste skyddas i snabbare takt och arbetet med skogens sociala värden måste intensifieras.

Landshövding Göran Tunhammar konstaterade i sitt invigningsanförande att Skånes miljömål är en kraft att räkna med.

– Att komma tillrätta med dagens utmaningar på miljöområdet är kanske vårt största uppgift någonsin, sa Göran Tunhammar.

Ewe Nilsson

0451-830 50

ewe.nilsson@kristianstadsbladet.se

SAXO
Så här jobbar Kristianstadsbladet med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.