Norra Stations etapp två påbörjas

Kommunstyrelsens arbetsutskott upp-drar åt Hässleholms Industribyggnads AB att så snart som möjligt påbörjar byggnation av etapp 2 inom Norra Stationsområdet. Kostnaden för etapp 2 är beräknad till 75 miljoner kronor.
Hässleholm • Publicerad 18 maj 2005

Hösten 2003 färdigställdes första etappen av Norra Station. Etapp 1 är nu fullt uthyrt till studentbostäder, utbildningslokaler och företag.

Diskussioner pågår med olika intressenter som vill etablera sig i området, därför tillstyrker arbetsutskottet att HIBAB tar ett lån på 75 miljoner kronor och att kommunen går i borgen för det upplånade beloppet.

Arbetsutskottet tillstyrkte också ett tilläggsanslag till tekniska kontoret på 280 000 kronor för att utreda en framtida dämning av Almaån för reglering av Finjasjön sommartid. Kulturnämndens budget ut-ökas med 221000 kronor för restaurering av den gamla Filfabriken. Dessutom har kulturförvaltningen ansökt om bidrag på 340000 kronor för renovering av den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden.

Kulturnämnden får också ett bidrag på 44000 kronor så att de sista kyrkböckerna i Hässleholms kommun kan överföras till den demografiska databasen.

Arbetsutskottet tillstyrkte även ett bidrag till socialnämnden på 450000 kronor. Pengarna ska användas samarbetsprojektet mellan Region Skåne och kommunen när det gäller att skapa ett Familjens Hus i Hässleholm. Vidare godkändes ett samarbetsavtal beträffande konsumentrådgivning. Hässleholms kommun ska köpa rådgivningstjänster av Kristianstad för 70000 kronor per år.

Arbetsutskottet vill uppdra åt byggnadsnämnden att upprätta detaljplan för Broslätts by vid Hovdala slott. Utvecklingen av Hovdalaområdet börjar nu ta form och ett väsentligt inslag i denna är att återskapa Broslätts hantverksby. Denna bör på sikt bebyggas med inriktning mot hantverksändamål och visst boende. Därför anses det viktigt att området detaljplaneras.

Lars Arvidssons motion om säkrare skolskjutsar besvaras med att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutat att köpa in två nya skolbussar som ska vara försedda med trepunktsbälten och alkolås. Motsvarande krav kommer att ställas i samband med att gällande upphandlingsavtal löper ut.

Nävlinge Missionskyrkas byggnadsförening fick avslag på sin ansökan om upprustningsbidrag.

Ewe Nilsson

0451-830 50

ewe.nilsson@kristianstadsbladet.se

HÄSSLEHOLM
Så här jobbar Kristianstadsbladet med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.