Småorterna kan få trafikplan

Det behövs trafikplaner även i de mindre tätorterna, i första hand för genomfarterna där förändringar kan komma.
Hässleholm • Publicerad 11 augusti 2004

Trafikplanen för Hässleholms tätort är ute på remiss, och på stadsbyggnadskontoret och byggnadsnämnden är man nöjd efter att ha läst förslaget. Nämnden och tjänstemännen har inga synpunkter på de föreslagna målen och åtgärderna, ej heller på prioriteringar av de olika trafik-, säkerhets- och miljöobjekten.

Förslaget är så bra att man föreslår att tekniska kontoret nu upprättar trafikplaner även för de mindre tätorterna som Vinslöv, Hästveda, Tyringe och så vidare. "Det är positivt att peka ut och värna om de speciella kvalitéer som finns i stadskärnan i Hässleholm", skriver nämnden i sitt yttrande. Trafikplanen överensstämmer i stort med översiktsplanen och fördjupningarna som gjorts i olika tätorter.

Dock påpekar man att fortsättningen av Norra Kringelvägen västerut över Åhusområdet inkräktar på kommande utbyggnadsområde för bostäder. Ett bostadsområde som med sitt centrala läge och närheten till Almaån och naturområde, är mycket attraktivt. En genomfartsled skulle dela upp området och få en hel del negativa effekter, enligt byggnadsnämnden. Hässleholms kommun har under våren också påbörjat arbetet med en ny kommuntäckande översiktsplan, och nu finns det ett programförslag upprättat. Enligt plan- och bygglagen skall kommunerna ha en plan, som dessutom ska aktualitetsförklaras av fullmäktige varje mandatperiod. För delar av kommunen, främst tätorterna kan planen sedan fördjupas och preciseras.

Planeringsförutsättningarna handlar mycket om vad som finns i kommunen. Det går dock inte att lösa alla frågor och problem genom fysisk planering, däremot kan mycket påverkas genom val av lokalisering. Hässleholm har en stor andel produktionsinriktade företag, en låg andel akademiker och därför kommer försörjningsbördan kommer att öka. Samtidigt har kommunen en relativt stor inflyttning samtidigt som man lyckats med en satsning på utveckling av högskoleutbildningar och har nära till många andra högskoleorter.

Kommunen har också en av de största tillgångarna på allemansrättslig mark i hela Skåne, vilket är unikt också i resten av Öresundsregionen. Det finns även ett omfattade kulturarv i byggnader, miljöer och infrastruktur, och med sitt läge utmed järnvägarna i norra Skåne följer en stor potential i utveckling av spårbunden trafik. Det gäller att värna om alla dessa tillgångar och möjligheter annars är det risk att de försvinner genom till exempel avverkning, ogrundade beslut och fellokaliserad bebyggelse. Möjligheterna är många och svagheter finns, förutsättningarna ändras ständigt och visar hur viktigt det är att alltid ha en strategi för klara dessa förändringar.

Jan-Tuve Truedsson

0451-830 50

jan-tuve.truedsson@kristianstadsbladet.se

HÄSSLEHOLM
Så här jobbar Kristianstadsbladet med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.