2 500 nya bostäder planeras

2500 nya lägenheter, trafikleder runt Hedentorp och Hammar och grönområde på Härlövstippen. Det är några av förslagen när centralorten Kristianstads närmaste framtid ses över för första gången på nästan 100 år.
Kristianstad • Publicerad 11 augusti 2004

– Inget är fastställt. Politikerna har sagt att vi behöver en diskussion om hur staden ska utvecklas, och det underlag vi tagit fram ska ligga som grund för samtalet, poängterar stadsarkitekt Tomas Theander och Anders Siversson, fysisk planerare.

– Vi presenterar både mål och medel för de närmaste 20 åren, men vi hoppas att de kommer att se annorlunda ut när diskussionen är slut den 12 november.

Theander betonar att han inte ser någon egennytta i att staden växer.

– Men Kristianstad är centralort för nordöstra Skåne och ska vara en fullservicestad. Förutsättningarna förändras. Den butik som förr behövde 500 kunder för att överleva, kräver 1 000 i dag. Det innebär att Kristianstad måste växa för att kunna fortsätta att vara en fullservicestad.

Idéerna finns med i den 16-sidiga upplaga av kommuntidningen Kristianstad som dimper ner i brevlådorna hos samtliga 32000 hushåll i kommunen den 24 augusti. Under hösten ska två offentliga möten arrangeras, och Kristianstadsborna förväntas komma med synpunkter på olika sätt. Att förslagen utgör diskussionsunderlag innebär inte att de inte är konkreta. Tjänstemännen har exempelvis avsatt mark för 2500 lägenheter, varav hälften i centrum.

– En del av dem är redan planerade, exempelvis 300 lägenheter på Östra kasern och de 150 som ABK tänker i ett nytt bostadsområde vid Sommarlust. Området norr om Sommarlust, Kvarnen och Vilan är andra platser vi anser kan bebyggas. Utanför centralorten satsar vi på Hammar, Åsum, Näsby och Öllsjö, säger Tomas Theander.

Ett helt uppslag i tidningen är avsatt för näringslivet. Där listas den mark som kommunen har för företagsverksamhet och vad tjänstemännen anser att områdena kan användas till. Logistikområdet i Härlöv/Karpalund finns med, liksom området kring Högskolan och Krinova.

Handeln lämnas naturligtvis inte oberörd.

– I dag har vi två stora handelscentrum, centrum och Härlöv/Vilan, som kompletterar varandra. Vi vill att de ska utvecklas och föreslår därför inga nya områden.

Ett led i den tanken är en ny trafikled förbi Helgedal och Hedentorp som tjänstemännen skissar på (se grafik).

– Men vi vill inte ha en vägdiskussion. Vi försöker se till helheten och förslaget hänger samman med de andra förslagen i programmet. Dessutom vet vi att det är problem med genomfartstrafiken i Hedentorp, säger stadsarkitekten. Liknande problem finns också i Hammar. Därför föreslås en förbifart in mot staden söder om bebyggelsen.

– Dras den nya förbifarten finns det möjlighet att något utveckla den verksamhet som redan finns där ute. Man kan ha ett hotell där, och kanske en bensinstation, konstaterar Theander.

I underlaget finns också förslag kring vad som kallas de blågröna zonerna, det vill säga grönområden eller områden i och kring Vattenriket. I nya bostadsområden ska naturområden finnas med redan i planerna, men även för de befintliga områdena finns tankar. För Hedentorp föreslås exempelvis en länk så att det blir enkelt för de boende att ta sig till Åsums fure och skogen där. En närpark föreslås också anläggas i Hedentorp, så att de som inte kan eller vill ta sig till Åsums fure ska få möjlighet till naturupplevelser.

Liknande förslag finns för varje stadsdel. Dessutom föreslås att den nedlagda Härlövstippen görs om till ett enda stort grönområde. Även för kollektivtrafiken liksom gång- och cykelvägssystemet finns förslag i det underlag som Tomas Theander och Anders Siversson hoppas ska finnas i varje Kristianstadsbos funderingar under hösten.

Diskussion räknar de med att det blir.

– Ja, en utbyggnad av staden kostar, både i pengar och kvalitet. Alla blir dessutom inte vinnare i detta. Den som får ett nytt bostadsområde som granne är till exempel inte nödvändigtvis nöjd med det, säger Tomas Theander. Men vi presenterar målen och medlen. Gillar man målen men inte medlen, får man komma med andra förslag.

Matti Stenrosen

044-18 55 90

matti.stenrosen@kristianstadsbladet.se

KRISTIANSTAD
Så här jobbar Kristianstadsbladet med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.