75 vårdanställda vittnar om sina jobb – på riktigt: ”Fruktansvärt betalt”
54 av 75 vårdanställda har det senaste året allvarligt övervägt att byta jobb.
Det visar en enkät Kb/NSk gjort bland personal inom Region Skåne.
Den enskilt största orsaken? Arbetsbelastningen.
Lönen kommer först på andra plats – och även arbetsmiljön och arbetstiderna ses som stora problem.