Äldres munhälsa får pris

Kristianstad Artikeln publicerades

Guldtanden 2014 tilldelas Axeltorps Vårdhem i Everöd. Priset utdelas till personalen för deras engagemang för munhälsan hos de boende.

– Vi är ute på alla äldreboenden i Skåne och behandlar varje år omkring 7 000 patienter, säger Susanna Medin, informatör på Oral Care AB som är Sveriges största mobila tandvårdsföretag och är de som har instiftat priset.

Företaget har uppdraget i Skåne att tillse munhälsan hos alla de som bor på landskapets alla boenden för äldre.

– Vi besöker även alla de som bor hemma och har hjälp av hemtjänst. De som vill behandlar vi i det egna hemmet.

    Äldreboendet Axeltorps Vårdhem utanför Everöd har röstats fram av Oral Cares 50 tandkliniker.

    – Våra kliniker upplever att personalen på vårdhemmet tar uppgiften på verkligt allvar och engagerar sig lite extra för de äldre. Vi genomför en munhälsobedömning en gång per år och har kunnat konstatera att munhygienen hos de boende har blivit mycket bättre de senaste två åren.

    Susanna Medin beskriver munhälsan i äldrevården som ett många gånger bortglömt område vilken har en mycket stor betydelse för helhetshälsan hos de äldre.

    – Många av dem äter mycket mediciner vilket de får muntorrhet av och får de inte hjälp med munhygienen förfaller deras hälsa mycket fort. Allmänhälsan nedsätts och kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar och lunginflammation hos äldre.

    Syftet med Guldtanden är att uppmärksamma och uppmuntra till positiva insatser inom äldreomsorgen för en god munhälsa. Priset ska sätta fokus på de insatser som är avgörande för att på bästa sätt bistå dem som inte längre själva klarar av att sköta sin munhygien.