Ansökan dras tillbaka

Kristianstad Artikeln publicerades

Kritiken mot vindkraft på fastigheten Fegelstorp 1:3, vid Vånga, har varit kraftig. Området är C-område, vilket enligt vindbrukspolicyn anses minst lämplig för vindkraft.

Nu meddelar exploatören Eolus Vind AB att man drar tillbaka sin ansökan, utan vidare prövning. De starka argumenten mot en etablering sägs vara orsaken.