Bisysslor förbjuds av länsstyrelsen

Kristianstad Artikeln publicerades

Djurskyddsinspektören Mattias Gårdlund förbjuds av arbetsgivaren länsstyrelsen att ha flera bisysslor, däribland ett förtroendeuppdrag inom Svenska Ridsportförbundet.

Länsstyrelsen har börjat se över medarbetarnas bisysslor på nytt. En av dem som märkt av det är djurskyddsinspektören Mattias Gårdlund. I ett beslut, undertecknat av landsbygdsenhetens chef Christina Håhus och länsöverdirektören Björn Risinger, står det att tre av bisysslorna ska upphöra senast den 30 augusti.

Det rör sig om utbildningsverksamhet inom djur- och transportområdet, hans konsultverksamhet där han är föredragshållare inom djurskyddsrelaterade ämnen samt styrelseuppdraget inom Svenska Ridsportförbundet. En fjärde bisyssla, stuteri- och seminverksamhet i Löberöd som han driver tillsammans med sin sambo, ska Gårdlund avveckla senast den 30 november.

Enligt beslutet är bisysslorna förtroendeskadliga och strider mot lagen om offentlig anställning (LOA). Gårdlund själv tycker att beslutet strider mot bland annat föreningsfriheten, och tänker driva ärendet vidare till Arbetsdomstolen om de inte kan enas innan dess.

– Jag har redovisat det här sedan tidigare och det har aldrig varit några problem förr. Inte heller när jag jobbade som inspektör i flera olika kommuner.

– Jag anser inte att det finns något som är förtroendeskadligt i detta, utan mer förtroendeskapande.

När det gäller hans konsultuppdrag har han i flera år utbildat exempelvis andra djurskyddsinspektörer om bland annat djurtransporter. – När jag kom till länsstyrelsen frågade jag om det gick att göra inom ramen för min tjänst, men det fanns inte utrymme till detta. Jag har då anmält det som bisyssla och kört med öppna kort.

Han har även varit i riksdagen och föreläst om djurtransporter. Och Jordbruksverket har rekommenderat honom som konsult/utbildare.

– Jordbruksministern har själv sagt att det är viktigt att vi har inspektörer med djup och bred kunskap. Men jag har inte fått utbilda dem inom ramen för tjänsten, och nu heller inte på min fritid.

Stuteriverksamheten förstår han heller inte att den måste avvecklas.

– Förbjuder man folk att ha hobbyverksamhet inom lantbruket, då kommer vi till sist att ha inspektörer som bara sett djur på bild. Jag tycker det är viktigt att vi har kännedom om djurliv, vet var fel och brister kan uppstå i vardagen.

Uppdraget i ridsportförbundet förklarar han med att det mer handlar om generella inriktningar.

– Skulle det komma en fråga som står i konflikt med min yrkesroll är det bara att inte delta i det ärendet.