De vill att barnkonventionen följs

Kristianstad Artikeln publicerades

Med tända ljus ska de förmå regeringen att skriva in FN:s barnkonvention som svensk lag.

Jörgen Eriksson, Mårten Bergman och André Möllerström från föreningen Pappa-Barn är ljuständare och vill att barnkonventionen uppmärksammas. Föreningen arrangerade under lördagen flera aktiviteter på Stora Torg.

Föreningen anser att barnen har rätt till sina båda föräldrar, och att det emellanåt inte riktigt beaktas vid olika vårdnadstvister. Lördagens aktion var ett sätt att uppmärksamma frågan.

FN:s barnkonvention är bestämmelserna om mänskliga rättigheter för barn, det vill säga personer under 18 år.