Drastisk minskning av lodjur

Kristianstad Artikeln publicerades

Lodjuren minskar drastiskt i Skåne och har nu nästan försvunnit helt. Det är något som oroar länsstyrelsen och polisen har hållit förhör med misstänkta tjuvjägare.

KRISTIANSTAD. Lodjur lever i skogarna i norra Skåne och nordvästra Blekinge. Men kanske inte så länge till.

Enligt rovdjursexperternas beräkningar, som är baserade på hur många ungar som föds varje år, borde det i år finnas tio lodjur i Skåne. Men i själva verket finns det bara ett eller två kvar.

Sändarna på flera honor med ungar har tystnat och djuren är försvunna. Även omärkta djur, men som länsstyrelsen följer genom spårning, är borta.

  Det här är något som förbryllar länsstyrelsen. Orsakerna till den minskade lodjursstammen de senaste åren är oklara.

  – Lodjuren lever i revir som är i storleksordningen 30000 hektar. De stannar i närheten av platsen där de är födda och det är ovanligt att de bara försvinner, säger Krister Henriksson, som är rovdjursansvarig på Jägareförbundet Skåne och länsstyrelsens rapportör och rovdjursexpert.

  Sändarna tystnade

  I vissa fall är det höljt i dunkel hur, när och varför lodjur försvunnit. I andra fall vet länsstyrelsen var och när rovdjur försvunnit, men inte hur och varför.

  En märkt hona, som fått namnet Ebba, med två ungar försvann i november. Djuret var försett med två sändare som båda tystnade samtidigt och det var i Vilshult i Blekinge nära gränsen mot Skåne.

  – Eftersom båda sändarna tystnade samtidigt kan vi utesluta att det rör sig om tekniskt fel på sändarna, säger Krister Henriksson.

  En omärkt hona med två ungar i ett revir norr om Osby, som länsstyrelsen följt genom spårning, var plötsligt borta i vintras.

  Även 2009 försvann en hona, som fått namnet Kajsa, med två ungar från nordöstra Skåne. Samma år försvann också en hona i nordvästra Blekinge.

  Ett undantagsfall, där länsstyrelsen känner till orsaken, är det lodjur som hittades vid järnvägen norr om Osby och som blivit ihjälkört av ett tåg.

  Illegal jakt

  Tjuvjakt kan vara orsaken till att lodjuren nu nästan helt försvunnit från Skåne.

  – Polisen har gjort kontroller och hållit förhör med misstänkta tjuvjägare, säger Krister Henriksson.

  Samtidigt utesluter han inte att det kan finnas andra orsaker. Lodjur som dödas i trafiken, utan att förare anmäler, kan vara en.

  Ytterligare en anledning kan vara att djuren dukat under av naturliga orsaker. Det var också problem med spårningen under den senaste vintern, som är den årstid när länsstyrelsen har möjlighet att följa spåren i snön.

  – Det var så mycket snö under hela vintern så alla som spårar hade svårt att ta sig fram i skogarna, säger Krister Henriksson.

  Vad går det att göra åt situationen med den drastiska minskningen av stammen?

  – Vi har inte mycket att göra. Jägare är observanta och det är synd att sändare tystnat men ännu har vi inte hittat orsakerna. Den här minskningen innebär att länsstyrelsen inte kan besluta om jakt och antalet djur i Skåne. Det beslutar istället Naturvårdsverket om.

  Hur ser du på lodjurets situation i landet som helhet?

  – Lodjuren är kanske inte så diskutabla som vargen. De tar rådjur men på ett revir med storleken 30000 hektar tar de 60 rådjur om året och det märker inte jägarna. Skulle vi få en större population i landet påverkar det rådjursstammarna men lodjuret stör mindre än vargen.

  Har lodjuren någon chans att komma tillbaka i Skåne?

  – Det finns mer och mer lodjur i Götaland och jag tror säkerligen att de kommer tillbaka i Skåne.