Dyster bild av skolan i enkät

Skolchefer och rektorer på grundskolenivå i Kristianstad saknar förtroende för utbildningschefen Sverker Hagman, visar en facklig enkätundersökning. Hagman avfärdar undersökningen som ensidig och ”amatörmässig”.
Kristianstad • Publicerad 20 maj 2003
– Man blir inte den mest omtyckta personen när man driver igenom sådant här, säger Sverker Hagman. Bild: Peter Åklundh
– Man blir inte den mest omtyckta personen när man driver igenom sådant här, säger Sverker Hagman. Bild: Peter ÅklundhFoto: 

Det är efter signaler om ökade sjukskrivningar som Sveriges skolledarförbund och skolledarföreningen inom Lärarförbundet gemensamt har frågat hur rektorer, administrativa chefer och skolchefer ser på sin arbetssituation drygt ett år efter omorganisationen av grundskolan. Enkäten har gått ut till 68 skolledare i Kristianstad, varav 52 svarade. I resultatet finns positiva delar. Exempelvis anser sig merparten av skolledarna på grundskolan ha fått en tillräcklig kompetensutveckling för sitt uppdrag. En stor del anser sig ha god överblick över vad som händer inom deras egna skolområden och majoriteten tycker att de får det stöd de behöver från den centrala förvaltningen. Arbetsklimatet i respektive områdes ledningsgrupp tycks också vara bra. Men huvuddelen av svaren i enkäten tecknar en dyster bild. Var fjärde skolledare säger att de arbetar mer än 45 timmar per vecka. Lika många har svårt att ta ut kompledighet. Hela 76 procent anser att arbetsbelastningen på årsbasis är alldeles för hög och många har svårt att släppa tankarna på arbetet på sin fritid.

Värre blir det när det gäller förhållandet till den centrala förvaltningen. 77 procent av skolledarna anser att det saknas en tydlig och långsiktig strategi för att utveckla verksamheten. 78 procent saknar förtroende för förvaltningschefen Sverker Hagman. Astrid Carlson, lokal ordförande för Sveriges skolledarförbund, vill inte lägga några aspekter på det låga förtroendet för Sverker Hagman. Det ska Sverker Hagman själv få göra på onsdag, då han och facken ska gå igenom resultatet.

– Siffran är alldeles för hög, men det är ingen klappjakt på Sverker Hagman vi bedriver. Syftet med enkäten är att lyfta fram resultatet för att finna vägar till förbättringar för skolledarna i kommunen.

Hon säger enkätresultatet visar vad facken tidigare har upplevt, det vill säga att många skolledare har haft en stor press på sig under omorganisationen. Starkt bidragande till det har den så kallade Futurum-gruppen varit. Där hamnade de rektorer som inte ”fick plats” i den nya organisationen. – Även de treåriga förordnanden som gäller för rektorer och administrativa chefer upplevs som negativt. Folk känner sig otrygga, säger Astrid Carlson.

Sverker Hagman avfärdar enkätundersökningen som ensidig, eftersom facken inte förankrat den hos arbetsgivaren.

– Det är synd. Hade de gjort det så hade resultatet fått en helt annan tyngd, säger han. Jag tycker också att enkäten är för tidigt gjord. Förvaltningen ska också göra en undersökning, men först då vi anser att det finns ett underlag som det går att dra slutsatser utifrån.

Men trots att fackens enkätundersökning enligt utbildningschefen delvis är ”amatörmässig”, anser Sverker Hagman att den visar att omorganisationen är på rätt väg. Han pekar exempelvis på att skolledarna enligt enkäten anser sig ha god överblick över det egna området och decentraliseringen. När det gäller förtroendet för honom medger Hagman att det finns brister i det sätt som omorganisationen har genomförts. Exempelvis har personer fått utstå en hårdhänt behandling.

– Man blir inte den mest omtyckta personen när man driver igenom sådant här, säger Sverker Hagman.

Matti Stenrosen

044-18 55 90

matti.stenrosen@kristianstadsbladet.se

KRISTIANSTAD
Så här jobbar Kristianstadsbladet med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.