För stort, för påkostat, för dyrt och dessutom fel placerat

Badhuset Artikeln publicerades
Att bygga ett nytt badhus för en halv miljard sänder ut fel signaler, tycker Moderaterna och Kristdemokraterna.
Foto: Pär-Ola Mårtensson
Att bygga ett nytt badhus för en halv miljard sänder ut fel signaler, tycker Moderaterna och Kristdemokraterna.

En majoritet i kommunfullmäktige (SD, S, V, L och C) drev i december 2015 igenom ett att placera Kristianstads nya badhus på Näsby. Eftersom vår begäran om återremiss avslogs deltog varken M, KD eller Åå i beslutet. Såväl Moderaterna som Kristdemokraterna drev också nej till badhus på Näsby som en valfråga och ville dessutom ha ett mindre och enklare badhus som passade bättre för den ekonomiska verkligheten med de stora investeringsbehov som kommunen har framöver i förskolor, skolor och äldreboenden, skriver Peter Johansson (M) och Christina Borglund (KD).

Efter valet 2018 blev det långa politiska förhandlingar om hur kommunen skulle styras. Det nya styret, Moderaterna, Liberalerna, Centern och Kristdemokraterna blev till sist överens om att lägga badhusfrågan utanför Allianssamarbetet. Vi enades om tre delar, nämligen att partierna inte var överens om det nya badhusets placering, att Allianspartierna var fria att var för sig agera och markera i frågan när beslut om byggstart ska fattas i KF samt att vi skulle bli överens om pris, innehåll och drift.

En kommun har inte ansvar för äventyrsbad eller relaxavdelning med pooler och bastu både inne och i utemiljö.

Ett beslut om start ska nu fattas i kommunfullmäktige i september. Moderaterna och Kristdemokraterna kommer inte att ställa sig bakom förslaget till beslut. Det nya badhuset är för stort, för påkostat, för dyrt och dessutom fel placerat. Vår kommun behöver ett badhus som innehåller det som är ett kommunalt ansvar, för simundervisning, föreningar, rekreation och rehabilitering och som till största del uppfyller de ursprungliga kriterierna för att skapa attraktivitet och intresse för många besökare; centrumnära, vattennära, kollektivtrafiknära.

En kommun har inte ansvar för äventyrsbad eller relaxavdelning med pooler och bastu både inne och i utemiljö. Spa och äventyrsbad får gärna en privat entreprenör bygga, men att använda skattepengar till detta kommer vi inte att bidra till.

Att ena dagen lägga 100-200 miljoner i besparingskrav på våra kommunala kärnverksamheter och nästa dag fatta beslut om att bygga ett nytt äventyrsbadhus på en halv miljard är enligt vårt sätt att se det – ”att sända fel signaler”.

Det nya badhuset skall skapa mervärden och även kunna bidra till att utveckla staden.

Centrum är under förändring. Orsakerna är många och många olika åtgärder måste vidtas. Men vi behöver utan tvekan attraktioner som lockar människor till vår unika stadskärna

Det nya badhuset skall skapa mervärden och även kunna bidra till att utveckla staden.

Möjlighet till synergieffekter med befintliga miljöer och verksamheter är positivt. Närhet till olika utbud för att kunna kombinera besöket med andra aktiviteter, så som shopping, naturturism, restaurangbesök, hotellvistelse, kulturaktiviteter med mera. Kollektivtrafiknära är en förutsättning.

På liggande förslag kommer Moderaterna och Kristdemokraterna att yrka avslag. Vi kommer även att yrka på att kommunfullmäktiges beslut från 2015 gällande placeringen på Näsby rivs upp.

Så, tänk! Tänk om! Gör ett totalt omtag i badhusfrågan!

Peter Johansson M,
Foto: Bosse Nilsson
Peter Johansson M,
Christina Borglund (KD).
Christina Borglund (KD).

Peter Johansson (M)

Kommunalråd

Christina Borglund (KD)

Byggnadsnämndens ordförande

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Kristianstadsbladet och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.