Företagarna ombads att sitta så glest som möjligt för att minimera smittorisken. Av samma anledning användes rådhusets största sal för mötet.
Foto:

Detta innehåll är exklusivt för dig som är prenumerant