Från bilindustri till granar

Kristianstad Artikeln publicerades

Vecto i Arkelstorp ska leverera två anläggningar som kan packa 20 000 granplantor i timmen. Ordern är ett led i företagets strategi för att bli mindre beroende av bilindustrin.

– Bilindustrin är ett sorgebarn och det svänger väldigt mycket upp och ned. Vi försöker successivt bredda oss, men bilindustrin är fortfarande är mycket viktig för oss, säger företagets vd och grundare Lars Persson.

Vectos största projekt har varit för Volvo, men under det senaste året har Vecto även arbetat med en order från danska Netto. Uppdraget var att automatisera butikskedjans distributionscentral i Köge.

Nu har företaget även tecknat avtal med skogsägarnas förening Södra som behöver anläggningarna till plantskolorna i Tingsryd och Falkenberg. Maskinerna ska packa unga granplantor i snabb takt. Lars Persson tycker att skogsindustrin är en intressant nisch, eftersom den ännu inte är särskilt automatiserad. Den största delen av arbetet sköts i stället genom manuellt arbete.

– Inom bilindustrin började automatiseringen redan på Henry Fords tid för hundra år sedan, men inom andra näringar har man inte alls kommit lika långt. Det gäller bland annat skogsindustrin och livsmedelsbranschen, säger Lars Persson.

Ett jämnare resultat och lägre kostnader för arbetskraft är några av fördelarna vid att gå från manuell till automatisk produktion.

Denna övergång kräver dock oftast stora investeringar och det är något det brukar vara ont om i lågkonjunktur. Vectos resultat har också påverkats av den ekonomiska krisen. – Vi har känt av en dämpad efterfrågan. Även om vi är ett litet företag ligger våra ordrar på ett antal miljoner per kund. Det är inte alla som vill satsa så i lågkonjunktur, säger Lars Persson.

För starka företag kan en mer automatiserad produktion dock vara vägen framåt just vid sämre tider.

– Automatiseringar är ett sätt att försöka öka konkurrenskraften. Det gör man genom bedriva samma verksamhet med ett mindre antal anställda. De som vill satsa framåt och nå en global marknad fortsätter att investera, säger Lars Persson.

Ordern från Netto och Södra visar att Vecto har hittat nya intäktskällor. Fortfarande är företaget dock beroende av utvecklingen inom bilindustrin.

– Förra året motsvarade ordrarna från bilindustrin 40 miljoner kronor och Vecto hade en omsättning på ungefär 60 miljoner. Det handlar om en andel på över hälften av vår omsättning, säger Lars Persson.