Heléne Fritzon får bakläxa av Skatteverket

Kristianstad Artikeln publicerades
Skatteverket konstaterar att Helene Fritzon (S) inte har deklarerat för hela sin inkomst från EU:s regionkommitté.
Foto: Wiktor Nummelin/TT
Skatteverket konstaterar att Helene Fritzon (S) inte har deklarerat för hela sin inkomst från EU:s regionkommitté.

Migrationsminister Heléne Fritzon (S) ville inte skatta för de ersättningar och traktamenten som hon fick från EU:s regionkommitté i Bryssel i fjol – och deklarerade inte för beloppet.

När Skatteverket uppmanade Heléne Fritzon, tidigare kommunalråd i Kristianstad, att skicka in uppgifter om vilka ersättningar hon fått för möten med Regionkommittén gav sig migrationsministern inte. I stället hävdade hon, enligt Skatteverkets beslut, att unionslagstiftningen förbjuder nationell beskattning av de ersättningar som kommittén betalar ut till sina ledamöter för reskostnader och traktamenten för res- och sammanträdesdagar.

Hon hänvisade bland annat till Regionkommitténs arbetsordning och till protokollet om Europeiska unionens immunitet och privilegier, där det anges att företrädare för de medlemsstater som deltar i arbetet i unionens institutioner, deras rådgivare och tekniska experter i sin tjänsteutövning och under resa till och från mötesplatsen ska åtnjuta sedvanliga privilegier, immunitet och lättnader.

Heléne Fritzon gav sig heller inte efter att Skatteverket - efter utredning - påpekat att "sedvanliga privilegier, immunitet och lättnader inte innebär befrielse från nationell beskattning" samt att det är reskostnader och kostnadsersättningar för EU-parlamentariker som inte tas upp till beskattning. Hon yrkade i första hand att de ersättningar hon fått ska anses vara skattebefriade. I andra hand begärde hon att få göra avdrag för de kostnader hon haft i samband med möten.

Nu har Skatteverket konstaterat att Helene Fritzon inte följt reglerna. Totalt har hon undvikit att skatta ett belopp på totalt 142 000 kronor. Avdragen som samtidigt beviljas ligger på 102 446 kronor.

Skatteverkets beslut kan överklagas.

Kristianstadsbladet söker Heléne Fritzon för en kommentar. Hennes pressekreterare Joanna Abrahamsson berättar via sms att Helene Fritzon har kontaktat Skatteverket för att försäkra sig om att hon deklarerat på rätt sätt under åren hon satt i EU:s regionkommitté, från 2013 fram till i dag.

Vidare skriver Joanna Abrahamsson:

”Heléne Fritzon försäkrade sig via svenska delegationen i regionkommittén som rådfrågade SKL (som ger stöd till de svenska ledamöterna) om korrekta skatteregler och fick information om att ersättningen inte skulle beskattas i Sverige. Skatteverket gjorde sedan bedömningen att Heléne Fritzon ska skatta för ersättningen i Sverige. Heléne Fritzon har givetvis följt Skatteverkets bedömning och har betalat in den skatt som Skatteverket har begärt in.”