Högskolan bland de bästa på breddad rekrytering

Kristianstad Artikeln publicerades
Nästan hälften av studenterna på Högskolan Kristianstad kommer från hem där föräldrarna inte läst vidare efter gymnasiet.
Foto: Bosse Nilsson
Nästan hälften av studenterna på Högskolan Kristianstad kommer från hem där föräldrarna inte läst vidare efter gymnasiet.

Högskolan Kristianstad är tredje bäst i landet på att locka studenter från studieovanan hem.

Bara en tredjedel av studenterna på svenska högskolor och universitet kommer från studieovana hem, visar en ny studie från Universitetskanslerämbetet, UKÄ. Studien är gjord på studenter födda mellan 1981 och 1991, och visar att bara 33 procent av studenterna kommer från hem där föräldrarna inte läst vidare efter gymnasiet. Bland studenterna med högst utbildade föräldrar (de som läst forskarutbildning) läser 87 procent vidare.

Men det finns lärosäten som går mot strömmen. På Högskolan Kristianstad kommer nästan häften av studenterna, 49 procent, från studieovana hem. Med den siffran är högskolan tredje bäst i landet på så kallad breddad rekrytering, snittet i landet ligger på 35,7 procent.

– Det är nog flera faktorer som gör oss bra på breddad rekrytering. Man kan tänka sig att vi ses som ett välkomnande lärosäte för alla, där du som student har nära till dina lärare och inte försvinner i mängden, jämfört med större lärosäten, säger högskolans rektor Håkan Pihl i ett pressmeddelande.

Studien visar på stora skillnader i hur de skånska lärosätena lyckas med att locka studenter från studieovana hem. På Malmö universitet kommer 41 procent från hem där föräldrarna inte läst vidare, vid Lunds universitet är den siffran endast 30 procent.