Hur ska en bra chef vara?

Kristianstadsbördige Nicolas Jaquemot har skrivit en handbok för chefer.
Publicerad 7 oktober 2016