Annons

Idrottsplatsen kan bli bostadsområde

Hamnen växer till ytan. Idrottsplatsen blir nytt bostadsområde. ”Åhus 2024” håller som bäst på att summeras av stadsarkitekt Tomas Theander. Han ser en hel del nyheter i översiktsplanens omfattande material: – Det här blir ett konkret förslag till en helhetsbild av Åhus utveckling, säger han om broschyren som landar i hushållens brevlådor i slutet av september.
Kristianstad • Publicerad 23 augusti 2001

Grunden till den nya översiktsplanen för Åhus har lagts genom 15 offentliga möten, som samlade omkring 600 personer. – Det är bra att så många kom, säger stadsarkitekten om det digra material om orten som han nu bearbetar. – Vi har bra faktakunskap själva, men har fått in värdefulla värderingar och attityder från Åhusborna. De kvaliteter som gör Åhus till just Åhus är främst läget (vattnet, tallarna och hedarna), historien (att där har bott folk i 1000 år speglas i stadskärnan som har höga kulturkvaliteter) och sommar-vinter-rytmiken (som inte finns någon annanstans). – Det är detta som är Åhus identitet och den ska naturligtvis finnas kvar också inom de närmaste 25 åren, säger Tomas Theander. Orten har i nuläget styvt 9000 invånare, som 2024 kan ha ökat något i antal men som definitivt har ändrat sin struktur till fler äldre. – Samtidigt som varje hushåll minskar i antal personer ökar behovet av lägenheter och mindre boende. Åhus är dessutom en attraktiv villaort, varför bra villatomter också är ett måste framöver. – Vi uppskattar behovet till cirka 600 nya lägenheter och villor fram till 2024. Och det löser vi genom att upplåta en stor mängd småområden till ny bebyggelse. Det handlar om ett 20-tal områden som bland annat finns norrut mot skjutfältet, väster om Transval men ovanför åområdet och på Vattentornsområdet från Fregattvägen ner till Flötövägen, som också blir samhällets yttre gräns. – Idrottsplatsen flyttas till Sånnaområdet för att ersättas med centrala smålägenheter. Ett 50-tal nya bostäder kan rymmas på Äspet och Täppet på 25 år och på Järnvägsgatan finns redan byggrätter klara för 60 nya lägenheter. De stora verksamhetsområdena är Vattentornets industriområde, hamnen och The Absolut Company. Genom en omläggning av Lotsgatan erhålls ett sammanhängande hamnområde söder om gatan, som stadsarkitekten menar ger en effektivare markanvändning. – Det kan komma att innebära ”compact living” för verksamheterna i hamnen, men med ganska små medel får vi på det här sättet ändå fram obebyggda ytor. För Absolut-fabrikens del har tillgången på mark inne i centrala Åhus varit så begränsad att företaget fått en egenartad utveckling. – Det lever på sätt och vis i sin egen värld och med hög produktionskapacitet, säger Tomas Theander. Att bygga till ytterligare är inte möjligt och faktum är att det idag aldrig hade gått att bygga en helt ny verksamhet på motsvarande plats. Men stadsarkitekten ser inga ytbehov fram till 2024 som inte kan klaras och även handel och service har tillgänglig mark centralt i Åhus. På fritids- och rekreationssidan har bland annat en florainventering gjorts på ängarna väster om Åhus. – Naturkvaliteterna är viktiga och betonade i materialet till översiktsplan. För att ortsbefolkningen ska ha möjlighet att uppleva alla varianterna planeras ett gång- och cykelstråk från Vattentornsområdet, genom golfbanan, förbi Transval och till tallskogen på Äspet. Golfbanan får i översiktsplanen önskad mark till ytterligare nio hål och brukshundsklubben flyttar till nordvästra Åhus, nära Åhus Horna bollklubbs hemmaarena, som får två bollplaner till. – Inne i Åhus gör vi ett ”fritidscentrum”, ett samlat idrottsområde kring Sånnaskolan, som kan innehålla både bollplan och simhall. – Genom gränsöverskridande aktiviteter inom idrottsrörelsen gör vi därmed en vinst i att samordna olika verksamheter. På kommunikationssidan görs inga drastiska utbyggnader i översiktsplanen. Täppetleden finns med och genom en ny Västled mellan Flötövägen och Ripavägen kan genomfartstrafiken i Transval minskas, samtidigt som den västra sidan kopplas ihop. Tågtrafiken får via Järnvägsgatan en slinga ner i hamnen. – Översiktsplanen är med andra ord en massa pusselbitar, varav en hel del är nya, som nu vävs samman, säger Tomas Theander. Sedan ska politikerna säga sitt, i kommunstyrelsen i början av september respektive i fullmäktige i mitten. I slutet av månaden kommer broschyren med små korta texter till närmare 4000 hushåll. – Och då ser jag gärna att vi får igång en debatt. karin.hallengren @kristianstadsbladet.se

SAXO
Så här jobbar Kristianstadsbladet med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons