Annons

Inte helt otänkbart med folkomröstning om Åhus

Bland politikerna går meningarna isär om Åhus som egen kommun. Somliga är direkt emot en folkomröstning, andra kräver att bara Åhusborna ska få delta i en sådan process. Och bland Åhusborna själva… verkar frågan upphaussad, konstaterar en del av ortsinvånarna.
Kristianstad • Publicerad 2 mars 2001

Andra Åhusbor vill inte säga något alls, eftersom de anser att frågan blivit så infekterad.

Tveksamt om Åhus ska bilda en egen kommun, var utredarens slutsats.

Annons

Tveksamt, var också slutsatsen från de flesta av de politiska parternas gruppledare som Kristianstadsbladet har talat med.

Däremot förespråkar några av gruppledarna att det ska genomföras en folkomröstning eller en opinionsmätning. Där ser förespråkarna, förutom Åhuspartiets gruppledare Åke Hultqvist, det som en självklarhet att alla kommuninvånare får delta.

1. Vad säger du om resultatet av utredningen?

2. Hur anser du att man bör eller kan gå vidare i kommundelningsfrågan?

3. Utredaren från kommunförbundet anser att en demokratisk fördel är den enda fördelen med att Åhus blir egen kommun. Finns det något annat sätt än kommundelning, till exempel att införa kommundelsnämnder, för att öka inflytandet för Åhusborna?

Moderaternas gruppledare Christer Ewe:

1. Utredningen motsvarar min personliga uppfattning i frågan. Resultatet är precis vad jag hade väntat mig. Jag anser att Kristianstad och Åhus hör ihop.

2. Det tycker jag är något som den politiska majoriteten ska ta ställning till. Jag vill avvakta med att ta ställning till en folkomröstning eller opinionsmätning tills majoriteten har sagt sitt.

3. Jag vill att alla Kristianstads kommuninvånare ska få ett ökat inflytande genom att ha färre politiska beslut. Om det sedan är Åhusbor, Tollarpsbor eller Degebergabor spelar ingen roll. Alla ska få mer frihet att själva bestämma i större utsträckning.

Åhuspartiets gruppledare Åke Hultqvist:

Annons

1. Utredningens resultat är till stora delar det samma som vi har kommit fram till, bland annat att vi skulle få demokratiska fördelar med en kommundelning. Vi är medvetna om att det innebär samverkan med Kristianstad, men det är inget konstigt med det. De flesta kommuner liksom Kristianstad samverkar på flera områden idag, vad det gäller bland annat räddningstjänst och gymnasieskola. Det viktigaste med en kommundelning är att få människor att komma närmare politiken. Det skulle leda till ett helt annat engagemang om man politikerna är människor som man träffar på ute och själv kan påverka.

2. Vi vill ha till stånd en folkomröstning. De som bor i Åhus församling ska själva få bestämma. Det gäller att vi först har en viss tid då man kan ge saklig information om vad det innebär. Vi skulle vilja få till stånd en folkomröstning 1 januari 2003, vilket innebär att regeringen måste fatta beslut före årets slut.

3. Kommundelsnämnder tror jag inte på och jag kan inte komma på någon annan bra form än att dela kommunen. Det har visat sig att där folk har varit missnöjda med kommundelsnämnder har man ofta talt för att bilda en egen kommun, så det är egentligen synd att inte Åhus var en kommundelsnämnd från början.

Vänsterpartiets gruppledare Britt-Marie Pettersson:

1. Det utredningen säger är ju att det egentligen inte finns någon anledning för Åhus att bli en egen kommun. Åhus och Kristianstad är ju så hopbundna med varandra på flera plan. jag arbetar i Åhus, men bor i Viby och för egen del tycker jag att det är en onaturlig tanke att pendla mellan två kommuner.

2. Jag kan tänka mig att gå vidare med en opinionsundersökning, men inte en folkomröstning. Om det skulle bli en opinionsmätning gäller det att få med hela kommunen.

3. Jag skulle kunna tänka mig andra former för åhusborna att få mer inflytande. men jag har inte satt mig in i de tankebanorna. Jag har inte upplevt att kommundelsnämnder har gagnat att fler människor har blivit engagerade. Kristianstad är en lagom stor kommun och man når alla, även ur demokratisynpunkt. Vill man engagera sig går det utmärkt i de former som finns.

Kristdemokraternas gruppledare Michael Anefur:

1. Utredningen är gedigen och sammanfaller i allt väsentligt med den utredning som redan har gjorts i kommunen. Utredningen visar klart och tydligt att det inte finns någon anledning att dela kommunen i två kommuner, som blir fattigare än den nuvarande. Det är bra att vi har fått det bekräftat i en opartisk utredning.

2. När utredningen har gått vidare till kommunfullmäktige tycker jag att uppdraget är slutfört och att vi därmed avslutar ärendet. Jag tror inte att en folkomröstning eller opinionsmätning skulle leda till något, och därför anser jag att vi heller inte ska lägga ner tid och pengar på det.

Annons

3. Man har pratat om en massa olika sätt att öka representationen för Åhusborna, men tittar man i kommunfullmäktige så är Åhus inte alls underrepresenterat. Många av ledamöterna bor i Åhus.

Att öka inflytandet handlar inte om formen, utan snarare om arbetet man lägger ner. Jag tror inte på någon kommundelsnämnd. Vi har tillsatt en demokratigrupp som arbetar med bland annat rådslag och för Åhus del görs det en satsning där man bland annat går igenom översiktsplanen.

Centerpartiets gruppledare Ingrid Karlsson:

1. Utredningen speglar på ett bra sätt fördelarna, men också de problem som finns med en delning. Utredaren kommer fram till de ståndpunkter som jag har haft tidigare, men det är inte ett enkelt beslut att fatta. Om Åhus skulle bli en egen kommun skulle den vara omsluten av Kristianstads kommun på alla sidor. Därför tycker jag att en folkomröstning borde genomföras samtidigt med valet 2002.

2. Jag tycker att man bör gå vidare med att genomföra en folkomröstning. I sådana fall bör hela kommunen var med eftersom, som jag sade tidigare, Kristianstads kommun omsluter Åhus. Invånarna i orter som Yngsjö och Degeberga bör absolut få ta ställning till en delning.

3. Det finns mycket att önska vad det gäller ökad demokrati. Det gäller inte bara Åhus utan hela kommunen. Det här är en väckarklocka att man måste göra mer för invånarna. Åhus är en så pass stor ort, så åhusborna har inga problem att göra sig hörda, men Degeberga och Arkelstorp och andra kommuner borde också få komma till tals mer.

Kommundelsnämnder är jag tveksam till. I sådana fall ska det inte bara gälla Åhus. Men det är en så stor fråga i sig så den behöver jag fundera mer på.

Socialdemokraternas gruppledare Bo Kristiansson:

1. Det var en utomordentlig utredning som belyser de olika konsekvenserna från olika vinklar. Den tillför dock inte något speciellt nytt jämfört med utredningen som gjordes 1997. Personligen ser jag inget skäl till att dela kommunen. Utredningsresultatet visar att både nya Åhus och nya Kristianstad skulle förlora ekonomiskt på en delning. Dessutom behöver vi ändå fortsätta samverka på så många områden, så jag undrar vad det är för mening att dela på kommunen överhuvudtaget.

2. Nu får vi ta den tid det behövs i de olika partigrupperna för att diskutera detta. Sedan får vi fatta ett beslut utifrån det. Det finns tre alternativ som jag ser det, antingen beslutar vi att inte gå vidare med ärendet, eller så gör vi en opinionsmätning, eller så beslutar vi om en folkomröstning. Jag har ingen bestämd uppfattning idag om vilket alternativ jag föredrar, men ska det göras en folkomröstning ska hela kommunen delta.

Annons

3. Kommundelsnämnder ställer jag mig tveksam till. De har inte visat sig vara så demokratiska. Det pågår arbeten med demokrati i kommunen, bland annat arbetar vi med en översiktsplan för Åhus där vi har bjudit in till ett mycket brett samråd. Det finns andra sätt att arbeta vidare med den kommunala demokratin, man kan tillsätta grupper och beredningar för att titta på de demokratiska frågorna. det gäller då inte bara Åhus utan hela kommunen. Det viktigaste är att få alltfler att delta i den politiska processen.

Sjöbopartiets gruppledare Nils-Edvin Andersson:

1. Utredningen visar det man kunde vänta sig. Den lägger tyngdpunkten på den ekonomiska situationen för Åhus som egen kommun och det stämmer väl överens med vad man vet sedan tidigare. Jag tycker att det är ytterst tveksamt med en kommundelning utifrån de här uppgifterna.

2. Det handlar om en demokratifråga. Jag tycker helt klart att en folkomröstning skulle vara önskvärd, även om min åsikt är att en folkomröstning eller en opinionsmätning skulle visa ett klart nej till en kommundelning.

3. För det första tycker jag att Åhus är väl representerat i den nuvarande kommunen. Jag tycker att det förs fram vad som är viktigt i Åhus. Kommundelsnämnder tror jag inte på, man ser ju hur det kan bli i Malmö, vilket inte är positivt. En delning fungerar inte heller. Ta bara den ekonomiska sidan där man får börja från början. Det finns ju inte ens ett kommunhus.

Folkpartiets gruppledare Barbro Kärrstrand:

1.Det som förvånade mig med utredningen var att den så tydligt visade att det inte finns några andra vinster med en kommundelning än demokratiska. Jag anser att man får ta frågan på allvar och från folkpartiets sida har vi sett till att ha god representation från Åhus. Av våra sex ledamöter i fullmäktige är tre från Åhus.

2. Utredaren förordade ju i första hand en opinionsundersökning. jag tycker att en opinionsundersökning är rimlig och vi har sagt i Folkpartiet att vi inte ställer oss främmande till en folkomröstning. Ska det bli det får det ske i samband med ett val, vilket innebär att en eventuell kommundelning skulle fördröjas ytterligare en mandatperiod. När det sker är inte så viktigt, det viktigaste är att hela kommunen får delta.

3. Vi har tidigare förespråkat kommundelsnämnder, men erfarenheten har visat att sådana inte löser några problem. Jag anser att det är upp till varje parti att få med representanter från hela kommunen. Det är en konstig tanke att dela sig som kommun nu när det är allt mer regionala frågor att lösa tillsammans.

Trots omfattande ansträngningar har Kristianstadsbladet inte lyckats nå miljöpartiets gruppledare Peter Groth.

SAXO
Så här jobbar Kristianstadsbladet med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons