Kartläggning av jätteloka och parkslide

Kommunen har kartlagt förekomsten av jätteloka och parkslide för att kunna bekämpa arterna mer effektivt.
Kristianstad • Publicerad 3 september 2019
Foto: Lisa Brunzell