Katthemsföreståndare: brister i lokaler snedvrids till misskötsel

Kristianstad Artikeln publicerades

Föreståndaren för katthemmet Tassebo menar att hemmet nu felaktigt anklagas för misskötsel efter att Länsstyrelsens inspektion uppmärksammats i Kristianstadsbladet. En stängning skulle även drabba kommunen.

Joanna Traneheim berättar att de på Tassebo får flera samtal från socialen om vanskötta katter men att även polis, kommunjägare och kommunala bostadsbolaget Kristianstadsbyggen AB ringer om herrelösa djur.

- Samtidigt får vi inga kommunala bidrag, och Länsstyrelsen är överbelastad. Tvingas vi stänga drabbar det kommunen såväl som alla hemlösa katter.

Hon poängterar att hon tar djurskyddsinspektörens synpunkter på brister i lokalerna på största allvar men att bristerna trots allt inte har påverkat katternas hälsa.

  - Djurskyddsinspektören uttryckte tydligt att hon tyckte att katterna var välmående, säger hon.

  Därför är hon ledsen att hon nu har fått reaktioner efter fredagens tidningsartikel från folk som tror att katterna far illa.

  - Konsekvenserna är förödande. Folk slutar att stödja oss. Klander känns också tungt eftersom man lägger hela sin fritid på verksamheten, säger Joanna Traneheim.

  Hon berättar att de jobbar för att snabbt åtgärda den bristande ventilationen och att byta golv. En kvinna har hört av sig och ställer upp med pengar.

  - Uppfattningen om att vi saknar möjlighet till karantän för att förhindra smittor är däremot en feltolkning.

  Enligt Joanna Traneheim finns det slutna rum i hemmet som skulle kunna användas som karantän vid behov.

  - Men just nu har vi inga sjuka katter och därför används rummen i stället till förvaring av foder.

  Hon vill gärna lyfta fram de kriterier som hemmet visade sig uppfylla. Såsom tillräcklig tillsyn, utrymme för katt enligt föreskrifter, godkänt foder för näringsriktig kost och att sjuka och skadade ges nödvändig vård.

  - Vi har nära kontakt med veterinär, säger Joanna Traneheim.