Kommunen anmäld för "skövling"

Kristianstad Artikeln publicerades

Kristianstads kommun har "skövlat" ett skogsområde i Åhus utan att ha marklov för det. De närboende är upprörda och den närmaste grannen, FP-politikern Ann Kristin Bertilsson, har polisanmält tilltaget.

– Jag blev alldeles förskräckt när det plötsligt stod en skövlare här och tog ned träd efter träd, säger fullmäktigeledamoten.

Det var för någon vecka sedan som träden på den 13 000 kvadratmeter stora ytan på Horna 6:68, mellan Kärnhem och järnvägen vid Vannebergavägen, började fällas.

Beslutet togs av Lars Carlsson, exploateringsingenjör på kommunens avdelning för strategi och utveckling.

Det som en del i en framtida försäljning av området till P&P Fastigheter AB, som planerar att bygga bostäder där.

Men något marklov för trädfällningen hade inte sökts.

– Det har jag missat, medger Lars Carlsson utan omsvep. Jag får göra som alla andra, gå in med bygglovsansökan i efterhand.

Att marklovet inte skulle beviljas verkar inte vara något alternativ.

– Det ska byggas 36 mark-lägenheter på tomten. Det fungerar inte att det finns en massa träd i vägen. De måste plockas ned. Antingen nu eller om en månad när bygglovet beviljats, säger han.

Lars Carlsson säger att han kan förstå de grannarnas upprördhet.

Samtidigt konstaterar han att detaljplanen för området, som medger bebyggelse, har funnits sedan 1992.

– Det borde alltså inte komma som en överraskning att det byggs bostäder där, konstaterar han.

Roger Jönsson är tillförordnad chef på stadsbyggnadskontorets plan- och byggavdelning, som bland annat hanterar marklov för trädfällning. Han bekräftar att träden på Horna 6:68 fällts utan avdelningens vetskap.

– Det hade inte varit fel om de hade tagit kontakt med oss före fällningen, säger han.

Roger Jönsson betonar dock att marklov inte har krävts för fällning av träd som stått närmare än 3,6 meter i förhållande till befintliga eller planerade byggnader.

Så det som skett i Åhus är ok?

– Nej, det säger jag inte. Men vi måste undersöka om de har fällt träd som det borde ha sökts marklov för. Dessutom finns det en skyddsremsa i det här området, mot Vannebergavägen, där man inte får fälla träd alls.

Bygglovet för marklägenheterna har ännu inte sökts. Däremot har P&P Fastigheter AB skickat in ritningar som grund för en fortsatt diskussion.

– Men vi har ännu inget bygglovsärende. Däremot har vi nu fått ett klagomåls-ärende, säger Roger Jönsson.

Byggnadsnämnden hade ärendet uppe för information vid sitt sammanträde på tisdagen. Exakt vad som kan komma ut av byggnadsnämndens syn på det hela återstår att se när bygglovs-ärendet kommer upp.

– Det kommer att innebära någon sanktion (straffavgift). Dessutom kan det bli tal om återplantering, säger ordförande Börje Emilsson (C).

Är det inte pinsamt att kommunen bryter mot de regler som man kräver att andra ska följa?

– Jo, det är det alltid. Det här är inte bra, svarar Börje Emilsson.

Förutom polisanmälan har grannarna överklagat kommunens hantering av ärendet och även skickat in ett medborgarförslag om att närboende ska informeras om nybyggen "innan kalhuggning".