Kommunpolitikerna tar strid för ålen

Kristianstad Artikeln publicerades

De ledande kommunpolitikerna i Kristianstad uppmanar regeringen och landsbygdsministern att inte godkänna EU:s förslag om totalt fiskestopp av ål 2018.

– Ålen är hotad. Det måste till kraftfulla åtgärder, men det hjälper inte med ett tillfälligt fiskestopp i Östersjön. Det krävs ett gemensamt agerande i hela Europa. Förslaget som finns nu innebär att man riskerar att döda en näring utan att rädda ålen, säger Anders Tell (S), kommunstyrelsens ordförande.

Tillsammans med kommunstyrelsens förste vice ordförande Pierre Månsson (L) och oppositionsrådet Peter Johansson (M) har han skrivit till landsbygdsministern Sven Erik Bucht som kommer att representera Sverige när frågan ska behandlas i ministerrådet i oktober. Uppmaningen är att regeringen inte ska godkänna förslaget om ett totalt förbud av allt fiske efter ål i Östersjön nästa år.

– Vi markerar gemensamt i den politiska ledningen från kommunens sida. Sverige har en skarp förvaltningsplan för ålen, en av de mest ambitiösa i Europa. Vi har följt den till punkt och pricka när det gäller att dra ner på fisket och tillstånden har minskat kontinuerligt. Vi har uppnått de mål vi har satt upp för fisket.

    Vattenkraftsindustrin däremot har inte på långa vägar nått upp till målet att minska dödligheten i kraftverksturbiner, menar Anders Tell och hänvisar till Havs- och vattenmyndighetens utvärdering från 2015. Detta liksom den illegala handeln med glasål är ytterligare faktorer som påverkar, anser Anders Tell

    – Experter på SLU betonar att det krävs ett gemensamt agerande i Europa. Det hjälper inte ålen i Europa att vi inför ett totalstopp 2018 i Sverige.

    I brevet tar kommunpolitikerna även upp ålfiskets kulturhistoriska och ekonomiska värden. Enigt Unesco räknas ålfisket längs Ålakusten som ett ”immateriellt kulturarv”.

    – Kulturarvet riskerar att dö om vi får ålstopp. Även om det är ett tillfälligt stopp under 2018 är risken stor att det förlängs eftersom det inte ger någon större effekt med ett år.