Kraftnät ska bygga en markledning i Sydlänken

Kristianstad Artikeln publicerades

Det blir markledning när Svenska Kraftnät drar kraftledning från Jönköping ner till södra Sverige och Hörby.

I torsdags enades styrelsen om vilken teknik de ska välja för den så kallade Sydlänken, när kraftnätet får ökad kapacitet.

– Vi har tittat på de alternativ som finns, och även satt in det i ett globalt miljöperspektiv, när vindkraften byggs ut. Därför väljer vi markledning, säger Svenska Kraftnäts tillförordnade generaldirektör Sture Larsson. Tidigare har markledning ansetts vara dubbelt så dyrt som luftledning. Styrelsen har avvaktat med vilken teknik de ville använda sig av, även om beslutet att bygga en sydlänk togs redan 2005.

Denna kraftledning kommer att gå igenom bland andra Kristianstads och Östra Göinge kommuner, och flera markägare har förordat en markledning.

– Med miljöperspektivet och med den tekniska utveckling som varit de senaste åren, har markledningstekniken kommit i kapp. Det är så att kapaciteten har blivit avsevärt större i dessa, säger Sture Larsson.

Han menar att det även kan röra sig om likvärdiga kostnader nu, eftersom man inte behöver bygga en dubbel luftledning för att få lika mycket kraft.

Ledningen kommer att grävas ner på 1,5 meters djup, och nu kommer tillstånd att sökas för genomförandet. Vilket pris det blir för länken vill han inte tala om.

– Vi ska handla upp det här nu, därför vill vi inte förbinda oss till några summor. Men det handlar om miljardbelopp. Då ingår inte bara 20 mil ledning från Hörby till ett område utanför Jönköping, utan även markledning från den stationen till norska gränsen. Till det tillkommer omkring 20 mil växelströmsledning som dras upp mot Örebro.

– Vi tog idag beslut att bygga en sydvästlänk, som går till Norge.

Avsikten är att kunna transportera inte bara vattenkraft från Norge och Sverige söderut – utan även, i takt med att vindkraften byggs ut i norra Europa, även kunna transportera denna kraft norrut. Det är där det globala miljöperspektivet kommer in.

Kraftledningen kommer att klara av ungefär 1200 megawatt.

– Det är första gången en markledning med så stor kapacitet kommer att byggas, säger Sture Larsson.

Clifford Johansen

044-18 56 40

clifford. johansen

@kristianstadsbladet.se