Kulturintressant mark i Everöd kan bli cykelväg

Nu finns det ett förslag om vad som ska hända med den gamla järnvägsmarken mitt i Everöd. Kommunen föreslår att en del av marken säljs till husägarna i närheten och att man anlägger cykelbana på den gamla banvallen. Från Regionmuseet förespråkar man försiktighet eftersom järnvägsområdet är av stort kulturhistoriskt intresse.
Kristianstad • Publicerad 17 november 2001

Det berörda markområdet är cirka 800 meter långt och 100 meter brett område som inkluderar det gamla stationshuset och en bit mark längs den gamla banvallen. Eftersom nuvarande markägaren Jernhusen AB har sagt att de vill sälja marken, har kommunen tagit fram ett programförslag för hur området ska kunna användas. I veckan gick förslaget ut till samråd till berörda. Som utgångspunkt finns det en enkät som utförts bland företagare och boende i Everöd. Den har visat att ett flertal av de boende vill förvärva delar av den gamla järnvägsmarken för tomtmarker. Tomterna på västra delen kan därmed bli dubbelt så stora, medan de i östra området blir något större än idag. Det finns en restriktion. Västra delen är utsatt för buller från flygplatsen som gör att det inte får byggas bostadshus. Resterande mark föreslås av kommunen bli ett grönt stråk med en gång- och cykelväg, som det redan finns pengar avsatta för i kommunen. Det föreslås även bli en gång- och cykelväg som förbinder norra och östra delen av Everöd där torget ligger och även för detta finns det kommunala pengar. Medspårsvägen som löper genom området föreslås vara kvar. Efter samrådsrundan tar kommunen ställning till om den ska gå vidare med en detaljplan. Då går man in mer i detalj i problem och frågor som kan dyka upp. Redan nu finns det synpunkter som kan påverka planerna. Regionmuseet har gjort en översikt över skånska järnvägsmiljöer och det har visat sig att stationsområdet i Everöd är helt unikt ur kulturhistorisk synpunkt. Inte minst när det gäller vattentornet. Regionmuseets bebyggelseantikvarie Katarina Olsson skrev inför samrådet att ”Vid en överblick över samtliga järnvägsmiljöer i Skåne har inget liknande hittas. Det är av stort kulturhistoriskt värde att detta står kvar, det är också frågan om Everöds identitet som stationssamhälle.” Andra värdefulla saker i området som en ovanlig tegel- och stensatt vändskiva med bevarad räls, bevarat godsmagasin, lastkaj och stationshuset. Föreningen Företagarna i Degeberga/Everöd har varit aktiva för att få till stånd en förändring av området. – Från vårt håll var en viktig bit dels att folk kan köpa till mark, att få en cykelväg för att förbinda Degeberga med Kristianstad, och en korsande gång- och cykelväg förbi stationen, säger föreningens vice ordförande Lena Holst. – Idag är det många små improviserade gångstigar som inte är belysta och det kan vara halt på vintrarna och det är väldigt omständligt att ta sig över. Hon säger att planen är viktig för Everödsborna. – Man har satsat mycket inne i Kristianstad och näraliggande byar, men inte i dem runt om i kommunen. Folket i byn har känt sig lite bortglömda. marcus.haraldsson @kristianstadsbladet.se

Av Marcus Haraldsson 044-185613
Så här jobbar Kristianstadsbladet med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.