Meddelanden från förr

Kristianstad • Publicerad 24 augusti 2004

I över 100 år publicerade Kristianstadsbladet läsarnas insändare under den fasta rubriken "Meddelanden från allmänheten". Här rymdes inte bara debattinlägg och andra kommentarer från läsekretsen, utan också besked från exempelvis fattigvårdsstyrelsen, om vilka som bidragit med medel av olika slag, 1875 exempelvis Anders Nilssons Charkuteri med 15 kilo korv och 15 kilo fläsk, och Darins bageri, med 20 presentkort à 1 krona.

Enstaka dikter, korrigeringar och kompletteringar av uppgifter som tidningen innehållit – i regel utan redaktionell kommentar –, upprop av olika slag, exempelvis 1929 från De Arbetslösas förening och tackskrivelser, under många år exempelvis från Broby sanatorium till dem som hjälpt till att göra julfirandet där extra festligt, infördes också under den här rubriken.

"En Önnestadsbo" tyckte det var helt rätt att slå ihop församlingen med Skepparslöv – men en tvistefråga var i vilken av de båda prästgårdarna prästen skulle bo. Bilparkeringens vara eller inte vara på Stora torg, förslag om utplacering av rävsaxar för att sätta fast vandaliserande pojkgäng och en maning till cyklister att ta sin del av ansvaret för trafiksäkerheten är andra exempel, det sistnämnda från 1930:

"Här talas i våra dagar, med den tilltagande motortrafiken, om trafiksäkerheten å landsvägarna. Men många bilförare stå nog spörjande och undra, om det endast är de, som skola visa vägkultur. Äro inte även de cykelåkande skyldiga att iaktta försiktighet? Otaliga äro de gånger jag mött cykelåkande å landsvägarna körande på fel sida av vägen. – Har man stannat och tillrättavisat dem, har man endast mötts av ett övermodigt hånleende. – Väl vetande, att om en olycka skulle inträffa, kunna de vältra hela skulden över på bilisten […].

Ett ämne som ofta återkom var de låga folkskollärarlönerna. Länge var kravet på utökad rösträtt en viktig fråga. Oftast stödde insändarna den politiska linje som tidningen själv drev, i sina ledare och länge nog också genom valet av nyhetsnotiser.

I äldre årgångar förekom i Kristianstadsbladet som i många andra tidningar en närbesläktad rubrik, "Breflåda", senare "Brevlåda". Där förekom någon slags privatkorrespondens med läsare, rätt obegriplig för alla andra. "B! Saken får vila tills målet kommer upp i häradsrätten. Då ska en referent skickas till Fjelkinge. Men tack för påminnelsen. Mannen bör ej glömmas" löd ett sådant här meddelande. Ett annat var riktat till "Prenumerant i Vä": Det är icke vårt utan postens fel att icke tidningen kommit Eder ordentligt tillhanda. Vi ha emellertid anmält förhållandet å postkontoret." Ett tredje, och tämligen bryskt exempel, såg ut så här: "H. g. Flyg gärna 'på tankens vingar' så ofta som möjligt. Det är en angenäm och ofarlig sport. Men tala ej om för någon edra upplefvelser från färderna, allra minst för tidningarne."

"Meddelanden från allmänheten" stod sig till och med den 10 december 1956. Det var det sedvanliga vädjandet för Frälsningsarméns julgrytor som då publicerades, under rubriken "Håll grytan kokande!". 125 familjer hoppades slumsystern Ada Norström och kårledaren Gösta Larsson kunna hjälpa med mat, kläder och vedbrand.

Från den 31 december 1956 hette spalten i stället "Brev till redaktionen". Signaturen "Dansk" protesterade där mot att Kristianstadsbladet skrev "Flensburg" i stället för "Flensborg": "Flensborg er en gammel dansk "Storby", og den er stadig meget dansk […] Midtpunkt for hele det dansksindede Sydslesvig (icke Schleswig)", menade skribeten. Även om Sydslesvig tyvärr blev kvar inom den tyska statsgränsen efter andra världskriget, så kan svenskarna gott visa sig så skandinaviskt förekommande att man stavar de slesvigska ortnamnen som man gör i Danmark, tyckte insändaren. "Og skaaningerne, som en gang var med til at bygge Danevirkevolden, Sydslesvigs Sydvaern, burde i alt fald eliminere de faele Germanismer."

"Brev till redaktionen" blev på 1970-talet "Brev till Bladet", på 1980-talet "Brev från läsarna" och på 1990-talet kort och gott "Insändare", innan den nya avdelningen "Tyckt och tänkt" debuterade den 23 april 1996, då som nu med Lotta Tholin som redaktör.

Gunilla Lundström

Forskar i Kristianstadsbladets historia

SAXO
Så här jobbar Kristianstadsbladet med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.