Ny kampanj ska stävja tjuvfiske

Skåne Artikeln publicerades
En ny kampanj uppmärksammar problemet med att försäljning av den utrotningshotade arten ål kan komma från tjuvfiskares illegala fångster.
Foto:Lars Thulin
En ny kampanj uppmärksammar problemet med att försäljning av den utrotningshotade arten ål kan komma från tjuvfiskares illegala fångster.

En kampanj mot tjuvfiske av ål pågår just nu. Den riktar sig speciellt mot Skåne, Blekinge och Kalmar län där problemen är som störst.

Ålen är en utrotningshotad art som på ett kvartssekel har minskat drastiskt i sjöar, åar och hav. Ett av hoten är fiske och myndigheterna vill nu stävja de illegala fångsterna i Sverige. Kustbevakningen hittar regelbundet spåren av tjuvfiskarna i form av olagliga redskap men det är sällan som någon åker fast.

– Ett par hundra fiskare i Sverige har rättighet att fiska ål men vi vet också att det förekommer olagligt fiske. I sjöbodar finns redskap kvar som inte har förstörts efter förbudet och många frestas att sätta ut redskapen. Det är väldigt svårt att kontrollera. Det illegala fisket sker i lönndom under mörkrets timmar med redskap satta med gps, säger Johan Wagnström, fiskeridirektör på Länsstyrelsen i Skåne.

Nu tar en informationskampanj fart för att rikta strålkastarljuset mot problemet.

  – Det här är en samlad insats för att stoppa handeln och fisket efter ål som inte är legal. Vi vill täppa till möjligheterna för den som vill sälja olagliga fångster. Vi uppmanar därför konsumenter och handlare att fråga om ålen de köper är legalt fiskad och att be om dokument som styrker det. Den som säljer ål ska kunna visa att den är fiskad med tillstånd, någon annan ska inte finnas i handeln.

  Johan Wagnström efterfrågar också tips från allmänheten.

  – Det här är en hotad art och det finns regleringar i nationella fiskeföreskrifter, artskyddsförordningar och EU-regler samt CITES, som handlar om handeln med utrotningshotade djur. Men det är svårt att ha tillsyn och vi är beroende av tips som vi kan kontrollera, säger Johan Wagnström.

  Kampanjen ”Fråga alltid om ålens ursprung” sker bland annat via Linkedin och Facebook för att nå krögare, handlare och konsumenter. Bakom kampanjen står Miljösamverkan Sverige. Det är ett samarbete mellan länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten.

  Fakta

  Utrotningshotad

  Alla ålar kläcks i Sargassohavet utanför Florida, dit de återvänder för fortplantning och från Östersjön är det en vandring på 750 mil. Ålen har minskat med 99 procent på 25 år på grund av hårt fiske, vattenkraftverk, ändrade havsströmmar, sjukdomar, parasiter och miljögifter. Källa: www.artdata.slu.se.

  Visa mer...