Ola Svensson fortsätter som chef för djurskyddsenheten

Kristianstad Artikeln publicerades

Ola Svensson fortsätter som chef för djurskydds- och veterinärenheten vid Länsstyrelsen i Skåne. Han får ett tvåårigt förordnande från den 1 januari.

Han har ställt ett antal krav för att fortsätta på posten. Vilka vill han inte gå in på.

– Det gäller inte mig personligen, jag är dålig på att förhandla lön, utan för verksamhetens skull, säger han.

Har du tvekat?

– Du har ju ringt mig förut och jag har inte svarat.

Du säger på er hemsida att du vill utveckla arbetet och att med tanke på vad som framgått i media om arbetsmijön så finns det en del att jobba med. Vill du förklara mer?

– Nej, det är vad det handlar om.

Där anges även att enheten ska genomgå grupputvecklingsinsatser.

– Jag anser att alla arbetsplatser med fler än två medarbetare ska ha teamutbildning. I vårt samhälle krävs det att alla ska vara mer effektiva, göra mer på kortare tid och då måste man känna till varandras fördelar. Men det handlar inte om en tävling om vem som handlägger flest ärenden.

Ska du fira nu?

– Ja, jul. Jag har bytt jobb förut, jag kom hit efter att ha varit tillfordnad chef på handläggningsenheten och jag brukar inte fira när jag byter jobb.

Har du fått några kommentarer?

– Inte så att det stått en kö utanför, men försiktigt positivt har det känts. Möjligen att facket framfört att tjänsten inte varit utlyst.

Jan-Erik Sundin, djurskyddsinspektör på gång att bli skyddsombud, säger:

– Han är en lyssnande chef och tar till sig, är lätt att ha att göra med. Det känns som om vi fått en bra kanal mellan oss och ledningen.