Annons

Politiker vill dra E22 nära Tollarp

Politikerna i kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget att den nya sträckningen av E22 ska gå söder om Linderöd och norr om Tollarp. Ett tillägg från politikernas sida är att sträckan norr om Tollarp byggs så långt söderut som möjligt inom den föreslagna vägkorridoren för att minska avståndet för kollektivtrafiken.
Kristianstad • Publicerad 20 juni 2001

– Vi vill uppnå att anslutningen blir så nära Tollarp som möjligt, utan att det får negativa konsekvenser för dem som bor där, säger kommunalrådet Bo Kristiansson (s).

– Det är med tanke på kollektivtrafiken och för att Tollarpsborna ska uppleva att det den nya vägen är den naturliga förbindelselänken mellan norr och syd, i stället för att använda den gamla förbindelsevägen, säger han. – Det är också med hänsyn till jordbrukarna i området, säger Bo Kristiansson.

Annons

Förslaget som politikerna ställer sig bakom bygger på alternativ A som kommunens tjänstemän har förordat. Enligt det förslaget byggs E22 mellan Hörby norra och Vä ut till en förenklad motorväg med två meter mittremsa och utan breda väggrenar.

– Jag tycker att vi har slagit vakt om naturvärdena i yttrandet. Det som stod klart från början var att det var väldigt stora skyddsvärden söder om Tollarp och norr om Linderöd, säger Bo Kristiansson. Han anser att processen har kommit längre än förra gången E22 var uppe för beslut.

– Vi har kommit ett steg länge och nu har det funnits fler reella alternativ att ta ställning till, säger kommunalrådet.

Politikerna har även fått tycka till om själva genomförandet av vägen och vill betona att den vidare utredningen genomförs så snabbt som möjligt.

– Det är viktigt att Vägverket i sin kommande översyn av den nationella planen avsätter medel så att utbyggnaden av väg E22 kan ske så snart som möjligt. En möjlighet är att pröva alternativ finansiering, säger Bo Kristiansson. Han och vice kommunstyrelsens ordförande Christer Ewe (m) är nöjda med att ha fått en bred politisk sammanslutning i yttrandet.

– Alla partier ställer sig bakom yttrandet utom vänsterpartiet och miljöpartiet som inte vill ha någon utbyggnad alls, utan endast vissa förbättringar av den nuvarande sträckan, säger Bo Kristiansson.

Kommunens yttrande hör till de tyngsta i sammanhanget, tror Christer Ewe.

– Jag tror att vårt yttrande är avgörande när Vägverket beslutar om val av korridor. Inte minst för att vi har en så bred politisk uppslutning, säger han.

Vägverkets utredare om E22-utbyggnaden, Kjell Lindahl, instämmer.

– Alla yttranden är förstås viktiga, men visst väger det tungt vad de båda kommunerna säger och regionstyrelsen och länsstyrelsen, säger han. Hörby kommun har redan tagit ett yttrande om sin del av E22:an där de har förespråkat att nuvarande sträckning bibehålls från den gamla länsgränsen fram till Hörby. Hörby kommun har också betonat vikten av en utbyggd trafikplats i höjd med Ekerödsrasten.

Annons

Regionstyrelsen yttrar sig 27 juni, medan länsstyrelsen yttrar sig först efter att alla andra instanser har sagt sitt, vilket beräknas bli inom några veckor.

– Sedan räknar jag med att vi på Vägverket fattar beslut om val av vägkorridor i augusti, säger Kjell Lindahl.

Men det är långt ifrån klart för utbyggnad i och med beslutet. Det lär dröja ytterligare några år, menar Kjell Lindahl.

–Nästa steg är att ärendet överprövas hos regeringen enligt miljöbalken, vilket måste göras eftersom det handlar om en fyrfilig väg som är över en mil lång. Överprövningen kan bli långvarig, jag skulle tro att det tar minst ett år, säger han. När regeringen efter överprövningen har beslutat om vägkorridor är det dags för Vägverket i Skåne att ta en ny runda. Nu ska det fastställas en vägarbetsplan, som mer detaljerat går in i den utvalda vägkorridoren.

– Det handlar om en process där vi tillsammans med markägarna i den berörda korridoren och kommunerna, ska komma fram till var i korridoren vägen ska placeras, säger Kjell Lindahl.

Vägarbetsplanen ska sedan fastställas på Vägverket centralt i Borlänge. Avgörande för tidpunkten är också hur Vägverket prioriterar sträckan i sin nationella plan.

marcus.haraldsson

@kristianstadsbladet.se

SAXO
Så här jobbar Kristianstadsbladet med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons