”Resursbrist på dietistfronten”

Kristianstad Artikeln publicerades

Överviktiga barn som kommer till barnmottagningen på centralsjukhuset i Kristianstad kan få råd av dietist eller remiss vidare till barnöverviktsenheten på Universitetssjukhuset MAS i Malmö.

– Men vi har resursbrist på dietistfronten, vilket innebär att vi har varit väldigt restriktiva mot att ta in nya patienterna, säger verksamhetschef Mats Edin. Hos dietisten får de överviktiga barnen information om rätt kost och motion. En viss uppföljning förekommer, men den blir oftast gles. Ytterst krävs det ett annat synsätt, en ny livsstil och ett annat levnadssätt från den överviktiges sida. Fetma är på väg att bli framtidens stora folksjukdom och ämnet var föremål för en föreläsning på Universitetssjukhuset i Lund i går kväll. Professor Charlotte Erlansson-Albertsson talade över frågeställningen Vågar vi äta? och gick igenom kostvanor bland yngre. Hon poängterade hur viktigt det är att bryta barnens sockerberoende. Chefsöverläkare Carl-Erik Flodmark och dietist Paulina Nowicka från Barnöverviktsenheten vid MAS beskrev hur man i Malmö behandlar barn med övervikt. I Sverige lider cirka 300000 barn och ungdomar av övervikt, eller cirka 20000 i varje åldersgrupp från sex till 18 år. Många blir överviktiga i åldern 6–10 år. Övervikt tros till 50 procent bero på ärftliga faktorer och till 50 procent på livsstilsfaktorer. Om barnen får rätt kost och motion kan de oftast behålla normalvikten. Vid barnmottagningen på centralsjukhuset i Kristianstad planerar man för att avlasta dietisten för att frigöra mer tid åt barn med övervikt. – Mellan 30 och 35 överviktiga barn per år tas om hand av doktor och dietist, säger Mats Edin. En handfull barn fick under förra året remiss till Malmö. Han påminner om det hälsoprojekt, där Åhus har utsetts till försöksort och som ska pågå i fem år. Det har till syfte att motverka fetma och främja folkhälsoarbetet och förändra livsstilen bland befolkningen. Karin Hallengren 044-289130 karin.hallengren@kristianstadsbladet.se